Biciklistička staza Sava – Medvednica

2

Udruga Zelene i plave Sesvete uputila je Gradu Zagrebu projektnu ideju biciklističke staze rijeka Sava – Vugrovec, ukupne dužine oko dvanaest kilometara. Prijedlog se zasniva na osnovnoj ideji udruge o povezivanju Medvednice s rijekom Savom zelenim koridorom koji bi, osim visoke ekološke i krajobrazne vrijednosti, omogućavao smještaj sadržaja javne namjene. Predložena biciklistička, odnosno pješačko-biciklistička staza najvećim bi dijelom pratila smjer korita potoka Vugera.

Kada govorimo u okvirima Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi, bitno je istaknuti načelo cjelovitosti biciklističke infrastrukture. Sukladno Pravilniku, biciklistička infrastruktura trebala bi težiti cjelovitosti i izravnosti, a koja se osigurava međusobnim povezivanjem biciklističkih prometnih površina u biciklističku mrežu i njihovom integracijom u cestovnu mrežu. S obzirom na to je sesvetska biciklistička infrastruktura na margini razvoja Grada Zagreba, u njenom kontekstu ne možemo govoriti niti o cjelovitosti, niti o umreženosti. Ovom stazom ostvarila bi se upravo oba načela. Izravnim spojem na buduću biciklističku magistralu Greenway ostvarila bi se povezanost s Gradom Zagrebom. Predložena staza prolazi središtem Sesveta kojem živi te kojem gravitira najveći dio Sesvećana. Naravno, pritom je potrebno razvijati i druge biciklističke pravce, no ovom stazom ostvario bi se značajan korak u povezivanju Sesveta s ostatkom Grada te napravio iskorak u povezivanju juga i sjevera (trenutni dominantni pravci su zapad-istok).

0

Stoga, kao dio cjelovitog rješenja povezivanja rijeke Save i Medvednice, udruga predlaže sljedeće:

 1. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od savskog nasipa do Ivanjorečke ceste, kao spoja postojeće biciklističke infrastrukture s budućim magistralnim pravcem Greenway, ukupne dužine oko 1,5 kilometara
 2. Rekonstrukciju i usklađivanje postojeće biciklističke infrastrukture od Ivanjorečke ceste do Slavonske avenije te uz Ulicu Ljudevita Posavskog s Pravilnikom o biciklističkog infrastrukturi, ukupne dužine oko 2,5 kilometara
 3. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od Ulice Ljudevita Posavskog od kontaktne točke s Vuger potokom do željeznice, ukupne dužine oko 350 metara
 4. Izgradnju pješačko-biciklističkog vijadukta preko željeznice i spoja s budućim intermodalnim čvorištem u Sesvetama
 5. Rekonstrukciju postojeće staze uz Vuger potok i usklađivanja s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi, ukupne dužine oko 1,5 kilometara
 6. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od rasadnika Brestje do dobrodolskog kanala, ukupne dužine oko 1 kilometar
 7. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od dobrodolskog kanala do Dobrodolske ceste u najoptimalnijoj varijanti (uz Vuger potok ili korištenjem postojećih puteva javnog dobra), ukupne dužine 1 – 1,3 kilometara
 8. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od Dobrodolske ceste do Vugrovca Donjeg korištenjem postojećih puteva javnog dobra, ukupne dužine oko 1,7 kilometara
 9. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od Vugrovca Donjeg do crkve u Vugrovcu, u najoptimalnijoj varijanti (uz Vuger potok ili korištenjem postojećih puteva javnog dobra), ukupne dužine 1,7 – 1,9 kilometara

Osim glavnog kraka, koji bi izravno povezivao Vugrovec i rijeku Savu, udruga predlaže uređenje odvojaka manjeg mjerila koji bi povezali pokrajnje dijelove Sesveta na koje se staza oslanja:

 1. Izgradnja pješačko-biciklističke staze Ljudevita Posavskog – potok Reka – željeznička postaja Sesvetska Sopnica
 2. Uređenje Ulice Ivana Keleka s ciljem usporavanja automobilskog prometa te usklađivanja s Pravilnikom o biciklističkog infrastrukturi. Ova cesta predstavlja glavni dijagonalni pravac prema postojećem i budućem središtu Sesveta

1

Prikaz predložene staze i pripadajućih odvojaka

Uz stazu  je potrebno izgraditi veći broj odgovarajućih odmorišta i stajališta te izraditi putokaze radi lakšeg kretanja u prostoru te priključivanja u mrežu biciklističkih staza. Nadalje, stazu je potrebno povezati s postojećim sadržajima u prostoru. Uz stazu je potrebno ostvariti adekvatno krajobrazno uređenje, pri čemu će stazu cijelom dužinom pratiti drvored ili drugi prihvatljivi oblici visokog raslinja te krajobrazno uređenje uz prateće sadržaje te potok Vuger. Na razdaljinama od maksimalno 300 m potrebno ostvariti spojeve na biciklističku stazu i prijelaze preko Vuger potoka.

U prilogu se nalaze fotografije navedene rute:

5

Ljudevita Posavskog – potrebno usklađivanje staze s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi

4

Potok Vuger u blizini rasadnika Brestje

3

Dobrodol – postojeći sadržaji

Staza bi imala brojne funkcije, od kojih možemo istaknuti: rekreativnu, ciklo-turističku te onu u okviru održive urbane mobilnosti. U ekološkom smislu stvorila bi koridor za povezivanje Medvednice i Save kao jedinstvenog prirodnog sustava.  Imovinsko-pravni odnosi i postojeća infrastruktura omogućuju njezinu jednostavniju realizaciju, a njezinim ostvarenjem mogao bi se istaknuti kulturno-povijesni značaj sesvetskog prostora (Rimska cesta), o čemu smo govorili u prethodnom dopisu Uredu.

1

Predložena staza bila bi od iznimnog značaja za brojne Sesvećane, stoga se nadamo da će Grad Zagreb prepoznati ovaj prijedlog projekta.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković posjetio Sesvete

Ministar Bošnjaković sa suradnicima je 8. 11. 2018. posjetio Sesvete gdje je u zgradi suda održao radni sastanak s djelatnicima suda, a povodom povrata Općinskoga suda u Sesvete. Svoju je nazočnost u Sesvetama iskoristio i za upoznavanje s projektom Zelene i plave Sesvete u sklopu kojega bi bila izgrađena i nova zgrada suda na području revitalizacije kompleksa Sljeme.

„U sklopu reorganizacije sudova vraćamo od 1. siječnja u Sesvete Općinski sud koji će biti spojen s prekršajnim, a u sklopu kojega će djelovati stalne službe u Svetom Ivanu Zelini, Dugom Selu i Vrbovcu. To je područje na kojem živi gotovo 200 tisuća stanovnika i zaslužuje imati svoj sud. Prethodnom organizacijom Sesvete su imale samo Stalnu službu, a to se pokazalo kao lošim rješenjem, kao što je i loša zgrada suda u Sesvetama, te prioritetno moramo graditi novu”, izjavio je Bošnjaković.

Čelnici Gradske četvrti Sesvete, Stjepan Kezerić i Dražen Markota, koordinator za Branimirovu Ante Plazonić, te predstavnici udruge Zelene i plave Sesvete, Ante Damjanović, Radoslav Dumančić i Marijo Spajić proveli su ministra i njegove suradnike kroz dio kompleksa  Sljemena, pokazali mu gdje država, odmah do negdašnjeg sljemenovog samačkog hotela ima gotovo hektar i pol svog zemljišta, te ga  u novouređenoj višenamjenskoj dvorani  Šahovskog kluba Sesvete upoznali s idejom novoga pogleda uređenja tog budućeg središta Sesveta koji se razvija ostvarenjem EU projekta Progireg.

Ministar se složio s koncepcijom javnog sadržaja na tom prostoru sa zgradama suda, policije, doma zdravlja, glazbene škole i haba, te vjerojatno i drugih javnih sadržaja koji će s vremenom pripasti toj cjelini.

Prigovor na prijedlog UPU Badel

45558708_1927783454008568_3526794622535729152_o.png

Udruga Zelene i plave Sesvete u potpunosti podržava i zagovara rekonstrukciju i revitalizaciju prostora bivšeg kompleksa Badela, ali predviđeni plan uređenja smatramo neadekvatnim za prostor središta Sesveta. Ovaj plan je isključivo od privatnog, a ne javnog interesa i samim time ugrožava dobrobit građana Sesveta. Navedeno ćemo obrazložiti sljedećom argumentacijom.

Krajobraz i Vuger potok
Prijedlog UPU Badel ne predviđa krajobrazno uređenje površine smještene na istočnoj obali Vuger potoka, što je obvezno sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji (GUP Sesvete), čime bi se očuvao doprirodni integritet potoka. Nadalje, rješenje nadalje ne predviđa sustavno i sadržajno povezivanje dvaju obala, već komercijalnim sadržajima zatvara prostor prema široj javnosti i mogućnosti korištenja punog potencijala zapadne obale potoka. Pritom na obalu smješta najnepogodniju vizuru na dostavu. Dakle, projekt u cijelosti pogoduje interesima investitora, a ne građanima Sesveta. Suvremenim rješenjima oblikovanja potoka mogao se ostvariti značajno
kvalitetniji javni prostor koji bi odgovorio na današnje potrebe građana i stvorio snažan zeleni koridor koji bi djelovao kao poveznica Medvednice i rijeke Save. Umjesto da se ide prema inundacijama i kvalitetnijem pristupu rješavanja postojećeg kanala potoka, on se potpuno zanemaruje te mu se uništava svaka boravišna i okolišna vrijednost.
S obzirom na to da je u budućnosti na istočnoj obali predviđeno intermodalno čvorište i povezivanje sadržaja ta dva prostora, ovakav odnos prema potoku je neprihvatljiv. Također, rješenje predviđa stvaranje koridora otvorenih prostora sredinom rješenja, ali u njegovom kontaktnom dijelu s obalom ponovno zatvara mogućnost povezivanja. Južna prometnica u potpunosti zatvara mogućnost budućeg ostvarenja biciklističke staze Borongaj-Sesvetski Kraljevec, kao jedan od gradskih projekata, a zaštitno zelenilo ove širine koridora je nefunkcionalno. Također, u presjecima nisu prikazani niti drvoredi u sklopu uličnog profila. To je potpuno neprihvatljivo za planiranje u 21. stoljeću, pogotovo
kada u obzir uzmemo činjenicu da se niti 20 metara od obuhvata izvodi pješačko- biciklistička staza kao dio projekta proGIreg, sufinanciranog iz fonda Obzor2020, a koji se prvenstveno bavi prirodnim rješenjima i važnošću prirodnog okoliša u borbi s klimatskim promjenama. Nadalje, UPU Badel ulazi u obuhvat istog proGIreg projekta.

Izgradnja

Zbog činjenice da se prvenstveno odgovaralo na potrebe izgradnje i u interesu investitora, nastao je prostor koji ne možemo smatrati reprezentativnim niti otvorenim za građane Sesveta, a krajobrazna rješenja su segmentalna, neartikulirana te nestrukturirana, a svojim oblikom isključivo služe stvaranju tampon zona između izgrađenog prostora i okolice. Stoga bi se komercijalni sadržaji trebali izmjestiti na zapadni dio obuhvata, s dostavom prema postojećoj infrastrukturi. Najreprezentativniji dio prostora uz potok potrebno je otvoriti prihvatljivijim nefragmentiranim krajobraznim planiranjem većega obujma sa sukladnim kulturnim sadržajima, koji uopće nisu predviđeni. Pritom zona zelenila s istočne strane ne može biti protuteža prevelikoj i neracionalnoj izgrađenosti sa zapadne strane.  Izravnije povezivanje krajobraza i arhitekture može značajnije doprinijeti integraciji navedenog projekta s drugim sadržajima Sesveta, pogotovo budućim prometnim intermodalnim čvorištem koje bi moglo privući iznimno velik broj korisnika, a konačnici to može značiti i veću profitabilnost za investitora. Stambeni sadržaji bi se trebali približiti obali potoka, dok bi komercijalni sadržaji trebali biti smješteni na zapadu obuhvata.

Promet

Prometno rješenje predviđa otvaranje tri nova križanja, što će dodatno opteretiti već ionako katastrofalan sesvetski promet, a Vuger potok se dodatno presijeca na dvije lokacije. Zapadno križanje bi se trebalo povezati s postojećim križanjem jer govorimo planu koji treba predviđati izgradnju u budućnosti, a ne se dodvoravati investitoru i zaobilaziti postojeće kaotično stanje izgradnje. Planovi bi trebali predlagati bolja rješenja, a ne se prilagođavati problemima stihijske izgradnje. Drugo previđeno križanje je potpuno neprihvatljivo za postojeće uvjete Zagrebačke ceste jer znači nove kolone, pogotovo kada uzmemo u obzir trgovačke sadržaje koji se predviđaju na očito komasiranoj čestici za takav sadržaj na istoku obuhvata. Cesta uz prugu je jednako neprihvatljiva jer u preskučenom prostoru zagrađuje Vuger potok i uništava prostornu kvalitetu, a sama cesta ne doprinosi rasterećenju prometa. Također, na sjeveru obuhvata se uopće ne uzima u obzir proširenje ceste za potrebe kretanja i skretanja tramvaja, ali je iz plana vidljivo da je za to predviđena prenamjena zelene površine uz potok.

 

Problemi prometa u Sesvetama i posjet ministra Butkovića

Na poziv udruge Zelene i plave Sesvete, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković danas je posjetio Sesvete kako bi porazgovarao o prometnim problemima. Današnji sastanak iniciran je kako bi se ministar osobno uvjerio u neke naše svakodnevne komunikacijske probleme.

Ministar je upoznat sa stanjem željezničkog prometa, te potrebama koje već dugi niz godina opterećuju cijelo Prigorje, ali i šire. Zbog toga se udruga, među ostalim, dotakla i sljedećih ključnih točaka:

1. Uređenje željezničkog kolodvora u Sesvetama, smještaj novog stajališta bliže budućem intermodalnom čvorištu te uređenje pripadajućeg sanitarnog čvora
2. Pješačko-biciklistički prijelazi uz bivšu tvornicu Sljeme
3. Denivelacija Jelkovečke ulice
4. Željeznička postaja Sesvetska Sopnica
5. Biciklistička staza Sesvetski Kraljevec (Dugo Selo) – Zagreb
6. Željeznička postaja Sesvetska Selnica

Ministar se tijekom razgledavanja kolodvora neugodno iznenadio kada je vidio u kakvom je stanju sesvetski kolodvor i u kakvim uvjetima ljudi čekaju vlak, ali i radnim uvjetima zaposlenih na kolodvoru. Upoznat je i s projektom Zelene i plave Sesvete, posebice u dijelu buduće rekonstrukcije cijelog kompleksa Sljemena sa svim institucijama koje će biti preseljene u taj prostor. Osim pitanja željeznice, informiran je o potrebi nastavka izgradnje brze ceste Popovec – Marija Bistrica koja bi također trebala imati pozitivne učinke na promet kroz samo Sesvete.

Kako prenosi portal Sesvete-danas.hr, ministar jer izjavio da on i  njegovo ministarstvo nisu nadležni za gradske, pa tako ni sesvetske cestovne probleme, no informiran je o projektu obilaznice samog centra Sesveta u vidu produžetka Branimirove ulice na čemu se u zadnje vrijeme intenzivno radi i uskoro, možda već i za tjedan dana doznat ćemo i neke novine o određenim pomacima u smislu rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Koliko je ovaj sastanak bio važan govori i činjenica da je ministar Butković u Sesvete doveo i svog pomoćnika zaduženog upravo za cestovno – željeznički resor Josipa Bilavera. Uz njih nazočan je bio Zvonko Milas iz Vlade RH, te Toni Biluš, pomoćnik pročenice gradskog Ureda za gospodarstvo. Delegaciju domaćina činili su: Dražen Markota, zamjenik predsjednika Vijeća g.č. Sesvete, Ante Plazonić, koordinaror za izgradnju produžetka Branimirove ulice i čelnici udruge Zelene i plave Sesvete Anto Damjanović i Radoslav Dumančić.

Već u petak možemo očekivati sastanak predstavnika Sesveta, navedenog ministarstva, gradskih ureda, željeznice i Hrvatskih cesta. Na taj bi sastanak na kojem će u prvom dijelu nazočiti i sam ministar, svi pozvani trebali donijet konkretne projekte, da se vidi što je sve do sada učinjeno i kako dalje:

“To sve što sam ovdje čuo moramo maksimalno ubrzati i zato sam naložio svom pomoćniku da sazove sastanak s konkretnim projektima da se što intenzivnije krene s realizacijom navedenoga. Za novce se nemojte bojati, novaca ima, posebice onih europskih, a nama fale projekti koje bismo financirali europskim novcem, zato je ovo vrlo vrijedno, jer vidim da već imate gotove projekte i stoga ćemo sva ta pitanja o kojima smo danas razgovarali maksimalno ubrzati”, izjavio nam je ministar Butković dodajući kako će i osobno povremeno nadgledati razvoj projekata u Sesvetama.

“Domaćini su me upoznali da s 92 tisuće stanovnika, koliko Sesvete broje ovog trenutka, da ste grad bili bi četvrti po veličini u RH i moramo upregnuti sve snage u rješenje danas iznesenoga. Čvrsto vjerujem da bismo sa snažnijim stavljanjem željeznice u funkciju gradskog prijevoza riješili dio cestovnih prometnih problema i dat ću zadatak HŽ-u da porade i na tome, a infrastruktura koje se pri tom mora izvesti svakako će biti prioritet”, zaključio je Butković izrazivši pri tom nadu u zajedničku sinergiju sa Zagrebom.