Godišnji plan

Cilj rada godišnjeg plana udruge

  • Senzibilizacija stanovništva o postojećim vrijednostima Sesveta.
  • Prilika građana za stjecanjem novih znanja i iskazivanjem vlastitog mišljenja i viđenja budućeg razvoja Sesveta.
  • Kontinuirano i izravno obraćanje velikog broja građana sa svojim prijedlozima, upitima i problemima, čime je cilj ostvariti demokratizaciju u komunikaciji.
  • Ostvariti podršku velikog broja institucija, sportskih klubova i udruga koji će sudjelovati u realizaciji ovih i drugih projekata na području Sesveta.
  • Omogućavanje građanima da izravno iskažu svoje mišljenje sudjelovanjem na predavanjima, tribinama i radionicama kodizajna.
  • Mogućnost slanja poruke o viđenju vlastitog prostora i okruženja te stvaranje novog kulturnog sadržaja.
  • Omogućeno direktno sudjelovanje građana u oblikovanju vlastitog životnog prostora putem projekta proGIreg.
  • Sudjelovanje reprezentativnog broja građana na navedenim događanjima.
  • Medijska praćenost navedenih događanja s pozitivnim odjekom.

Projekti i programi:

Ciklus predavanja i radionica (Forum_S)

Udruzi Zelene i plave Sesvete je cilj postati virtualna, ali i realna platforma za razmjenu informacija i razmišljanja o Sesvetama. S tim na umu, udruga nastoji organizirati što veći broj predavanja, foruma i radionica s ciljem predstavljanja novih tehnoloških otkrića i postignuća iz različitih područja. Putem ovih skupova nastoji se razviti dijalog između svih zainteresiranih građana. Ciljana skupina sudionika su svi koji žele doprinijeti pozitivnim promjenama u Sesvetama, ali nužno ne žele djelovati u okviru Udruge. Također, ovo je platforma na kojoj je moguće predstaviti svoje poslovanje i profesiju. Radionice i predavanja će se održavati jednom mjesečno.

Projekt Forum_S provodi se od gotovo samog začetka udruge i namjerava se provoditi tijekom narednih godina. Ostvarena je suradnja s brojnim stručnjacima i zainteresiranim građanima, a hodogram predviđa minimalno jedno predavanje mjesečno.

Razdoblje: jednom mjesečno

Povijesnim putevima

Promovirati povijesne vrijednosti na podučju Sesveta. Pritom se poseban naglasak stavlja na održavanje predavanje arheologa Damira Fofića, mapiranje staza i lokacija nalazišta, postavljanje info točaka u Sesvetama, nadlijetanje lokaliteta dronovima, informiranje javnosti te ostvarenje suradnje sa svim ključnim institucijama

Suradnici: Turistička zajednica, Narodno sveučilište, Muzej Prigorja, Knjižnica Sesvete

Razdoblje: polugodišnje

Let’s clean Europe

Međunarodna akcija čišćenja ilegalno odloženog otpada. Cilj je senzibilizacija stanovništva o potrebama održivog gospodarenja otpadom i smanjenje u stvaranju otpada. Sprečavanje nastanka ilegalnih odlagališta otpada te uključivanje najmlađih uzrasta u kreiranju svijesti o problemima otpada. Uključivanje što većeg broja građana u akcije čišćenja te kontinuirani rast broja građana koji sudjeluju u akcijama. Aktiviranje lokalne zajednice u snažnijoj regulaciji pitanja ilegalnih odlagališta otpada te sprečavanja njihove pojave. Promocija projekta putem društvenih mreža te uključivanje građana u tribine.

Suradnici: Agroproteinka, OŠ Sesvete, Portal Sesvete-danas, Radio Martin

Sesvete u pokretu

Organizacija edukativne šetnje šumom Divjačom i podučavanje o važnosti kretanja i rekreacije. Razvoj projekta promocije kretanja za 2020. godinu. Osvještavanje Sesvećana o potrebama kretanja.

Suradnici: Elite fit

Razdoblje: kvartalno

Urbani voćnjaci i vrtovi

Organizacija sadnje urbanih voćnjaka u Sesvetama i edukacija o njihovoj važnosti.

Razdoblje: Sezonalno

Sadnja stabala

Sadnja stabala na području Sesveta, s posebnim naglaskom na okruženje prostora Udruge i informativnog centra proGIreg. Cilj je promocija sadnje stabala u javnom prostoru i osvješćivanje stanovništva o potrebama sadnje stabala.

Razdoblje: sezonalno

Projekt Zelene i plave Sesvete

Inicijative za promjenu GUP-a, sudjelovanje na sastancima prema pozivu, zalaganje i promicanje održivog razvoja Sesveta. Javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika).

Razdoblje: kontinuirani rad

Zelena tržnica – EKO Fest

Organizirati jedinstveni događaj u suradnji s Gradom Zagrebom i Zagrebačkim tržnicama, a kasnije ispitati mogućnosti održavanja sličnih manifestacija. U sklopu proGIreg projekta planira se provođenje EkoFesta u sklopu kompleksa Sljeme, pri čemu bi se mogla planirati Zelena tržnica, gdje bi se prodavali ekološki proizvodi, uz prethodnu dozvolu Grada. Ideja EkoFesta je bila da se predstave nove tehnologije u proizvodnji hrane i građane približi procesu proizvodnje.

Suradnici: Grad Zagreb, lokalni OPG-ovi, Gradska četvrt, Zelene tržnice, Narodno Sveučilište

Razdoblje: Jednom godišnje

Prijedlog uređenja Sesveta

Studij krajobrazne arhitekture: u suradnji sa studijem Krajobrazne arhitekture ostvariti prijedlog krajobraznih rješenja Sesveta. Pritom se primarni naglasak stavlja na prijedlog uređenja budućeg Parka Svih Svetih te prijedlog urbanističkog uređenja središta Sesveta (obuhvat UPU Gospodarska zona – sjever).

Arhitektonski fakultet: u suradnji s Arhitektonskim fakultetom ostvariti prijedlog urbanističkih rješenja Sesveta. Pritom se primarni naglasak stavlja na prijedlog urbanističkog uređenja središta Sesveta (obuhvat UPU Gospodarska zona – sjever).

proGIreg

Projekt proGIreg provodi se u razdoblju od 2018. do 2023. godine. Tijekom naredne dvije godine nastupa razdoblje implementacije projekta, odnosno fizička izgradnja predviđenih sadržaja na području bivše mesne industrije Sljeme. Početkom studenog održava se treća po redu radionica kodizajna u suradnji s građanima, dok će krajem listopada biti održana akcija sadnje stabala u okviru projekta, s ciljem senzibilizacije i diseminacije stanovništva o potrebama razvoja zelene infrastrukture. U proljeće 2020. godine predviđena je provedba manifestacije Eko festivala gdje će se predstavljati nove tehnologije u području proizvodnje hrane, gdje će se praktičnim primjerima nastojati obučiti građane o mogućnostima stvaranja vlastitih alata za proizvodnju.

Osnovni ciljevi: Razvoj prirodno uvjetovanih rješenja za urbana područja, transformacija bivše mesne industrije Sljeme u novo središte Sesveta, realizacija tehnološkog inkubatora HUB_S u svrhu razvoja sesvetskog poduzetništva, uključivanje građana u kodizajn projekta te ostvarenje zelene infrastrukture s ciljem novih otvorenih i javnih prostora te poboljšanje kvalitete življenja na području Sesveta.

Dosadašnji ostvareni rezultati:

Izrađeni projekti za HUB_S inkubator, urbane vrtove te pješačko-biciklističku infrastrukturu; realiziran info centar

Projekt proGIreg ostvaren je u suradnji sa Sveučilištem u Aachenu, kao krovnom institucijom i glavnim koordinatorom, te 34 druga partnera. Grad Zagreb zatupljen kao grad voditelj, uz Dortmund i Torino, gdje će se implementirati tehnologija prirodno uvjetovanih rješenja. Osim Grada Zagreba, kojeg predstavlja Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada te udruge Zelene i plave Sesvete, na sudjeluju Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i privatna SME tvrtka Komfor klima. Sveukupna vrijednost projekta iznosi 10,432,512.01 eura, dok je za sve partnere Grada Zagreba izdvojeno oko 1,5 milijuna eura. Udruzi će tijekom implementacije projekta biti dodijeljeno sveukupno oko 83 577,50 eura nepovratnih sredstava, od čega je 47862 eura predviđeno za plaće zaposlenika, 19 000 za direktne troškove (poput putnih troškova, troškova diseminacije i sl.), a 17 327 za indirektne troškove.

Park Novi Jelkovec

Tribina o potencijalima uređenja parka sjeverno od Novog Jelkovca. Priklupljanja potpisa građana za pokretanje inicijative izgradnje parka.

Biciklistička infrastruktura

Fotodokumentacija potencijalnih biciklističkih ruta te ostvarenje suradnje s ključnim institucijama za povezivanje na glavne gradske i državne pravce (Greenway).

Prijava Erasmus+ projekta

Prijava projekta suradnji sa Studijem krajobrazne arhitekture Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilištima u Beču i Bratislavi.

INURA:Zagreb 2019

Konferencija sastavljena od međunarodnih stručnjaka i aktivista iz područja urbanizma i gradskih politika. Cilj je približiti naselje Novi Jelkovec kao primjer cjelovito planiranog modela socijalnog stanovanja.

Premijera III

Sudjelovanje u performansu Premijera III i ukazivanje na potrebu realizacije Kulturnog centra u Novom Jelkovcu.