HUB_Sesvete

STEM tehnologijama za budućnost Sesveta

HUB_S je projekt udruge Zelene i Plave Sesvete kojim se građanima, a poglavito djeci želi omogućiti pristup inovativnim tehnologijama (poput 3d printera, robotike i CNC glodalica) i edukacijama posebno osmišljenim da uz pomoć naših volontera mogu vrlo brzo početi ostvarivati ideje za održivu budućnost.

Projekt je u cijelosti financiran prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020 br. UP.04.2.1.10.0049

Jedina budućnost je ona u kojoj surađujemo s prirodom

Počnite mijenjati svijet već danas