Promet

fs-promet

 • Tribina o prometu: prijedlozi brzo unaprjeđenja

  U ponedjeljak 20. rujna u 19:00 sati u prostorijama udruge ugostili smo gospodina Zdenka Lanovića, inženjera prometa te vijećnike gradske četvrti Sesvete iz različitih političkih opcija. Poziv je upućen svim vijećnicima gradske četvrti. Gospodin Lanović je pokazao interes da našim vijećnicima predstavi mogućnosti brzih intervencija u prostoru, gdje bi se manjim zahvatima na postojećoj prometnoj infrastrukturi postigao značajan rezultat u ubrzavanju protočnosti. Poseban fokus stavljen je na Ljudevita Posavskog / Zagrebačku / Bistričku, kao glavne točke zagušenja u sesvetskom prometu. Nakon kratke prezentacije razgovaralo se o drugim mogućim prometnim rješenjima te kako bi se ona mogla odraziti na sesvetski prostor.

 • Tribina o prometu: produžetak Branimirove

  U utorak 7. rujna u prostorijama udruge ugostili smo predstavnike tvrtke IGH, koja je uvedena u projektiranje nastavka Branimirove od Brestovečke do Varaždinske. Podsjetimo, Udruga je 20. travnja 2021. godine javno istupila vezano uz potencijalnu problematiku realizacije ove faze projekta u onom obliku kako je predviđeno idejnim projektom, a primarno zbog činjenice da nisu uzete u obzir prostorne datosti te potencijalnih negativnih utjecaja na okoliš. Udruga je pozvala nadležne urede i tvrtku IGH na terenski obilazak lokacije, nakon čega je u komunikaciji s uredom i projektantima dogovoreno da će tvrtka ponuditi varijantna rješenja. Varijanta rješenja su trebala ponuditi proširenje prolaza povećanjem vijadukata i uzimanjem u obzir činjenicu da je ovo najvažnija zelena i rekreacijska zona Sesveta. Prvotno predviđeno rješenje imalo bi nesagledive negativne posljedice po prostor. Projektanti i ured su na poziv odgovorili te su izrađene dvije nove varijante uređenja Branimirove.

  Na sastanku su, osim predstavnika IGH, prisustvovali pozvani predstavnici Vijeća gradske četvrti Sesvete, gospodin Zdenko Lanović, prof. dr. sc. Mladen Jošić, dekan Arhitektonskog fakulteta prof. dr. sc. Bojan Baletić, članovi udruge te gospodin Borislav Samec, portal Sesvete-danas. Sastanak je organiziran na inicijativu udruge, a sa željom da projektanti i resorni ured predstave članovima udruge, ali i stanovnicima Sesveta, varijantna rješenja nastavka Branimirove u dolini Vuger potoka. Udruga je poziv za prezentaciju uputila prema gospodinu Krunoslavu Tepešu iz Sektora za promet, nakon čega je komunikacija izravno nastavljena s gospođom Natašom Mujčić Sukalić iz IGH.

  Tvrtka IGH izradila je tri varijanta rješenja. Od toga je prvo rješenje izrađeno sukladno originalnom idejnom projektu, a koji u potpunosti poništava šume i dolinu, ali i logične pješačko-biciklističke puteve. Drugo rješenje (varijanta 1) smanjuje negativan utjecaj prometnice, no i dalje ne nudi prikladan optimum u vidu negativnog utjecaja na prirodni okoliš. Prolazi više ne poništavaju prostorni kontekst, no i dalje ne ostvaraju adekvatnu slobodu kretanja. Udruga nikako ne može podržati rješenje iz idejnog projekta, niti prvo varijantno rješenje. Treće rješenje (varijanta 2) nudi značajno veću slobodu kretanja i manjeg negativnog utjecaja na okoliš te se od sva tri rješenja može smatrati najoptimalnijim i, u kontekstu postojeće lokacijske dozvole, jedinim prihvatljivim rješenjem.

  Nakon prezentacije je uslijedila diskusija o detaljima projekta i mogućnostima izmjena, poput spoja pješačko-biciklistička staze i Branimirove i produžetka „crvene staze“ s ciljem povezivanja na Branimirove (nije predmetom projekta). Također, diskutiralo se o cost-benefit odnosima, s obzirom na to da će Branimirova, neupitno o kojoj vrsti rješenja govorimo, imati negativne posljedice na prirodni okoliš, a dovedeno je u pitanje je li potrebno tražiti rješenje Branimirove u kontekstu postojeće lokacijske dozvole (realizacija spoja bliže Kašinskoj izmicanjem koridora ceste). Istaknuto je da će Branimirova u ovom obliku imati višestruko veću propusnu moć u odnosu na Kašinsku, a da bi u perspektivi povlačenja sredstava iz Europske unije bilo potrebno provesti studiju izvodljivosti ovakvog projekta. Nadalje, propitivale su se mogućnosti realizacije drugih prometnica kao alternativnih pravaca za rješavanje prometnih gužvi u Sesvetama te potrebe izmjena prostorno-planske dokumentacije i aktualizacije, pogotovo iz perspektive da su Sesvete gotovo utrostručile u posljednjih tridesetak godina.

  Članovi udruge su nadalje zainteresirani za suradnju s Gradom i IGH u vidu diseminacije projekta i uključivanja građana po pitanju potrebe realizacije produžetka Branimirove. U slučaju daljnjeg nastavka projektiranja produžetka Branimirove i odluci o njenoj eventualnoj realizaciji prema postojećoj lokacijskoj dozvoli, Udruga će zastupati ideju veće prozračnosti prostora, kako kratkoročnim gledanjem na problem ne bismo u potpunosti uništili ovaj dragocjeni zeleni koridor. Vjerujemo da su svi Sesvećani upoznati s važnosti realizacije Branimirove, ali da jednako tako pridaju veliku važnost svom okolišu i prostoru za rekreaciju. Vjerujemo da će u perspektivi sufinanciranja ovakvog projekta iz sredstava EU morati biti istaknuto očuvanje okolišnih vrijednosti te benefita za svakodnevni život Sesvećana.

  U prilogu su tri vizualizacije Branimirove:- sukladno idejnom projektu (nasip preko cijele doline); – varijanta 1, koja predviđa uske vijadukte i situaciju ne mijenja značajno; – varijanta 2, koja predviđa vijadukte veće širine, a koji dolinu Vuger potoka i šumu ostavljaju prohodnom i prozračnom te koja predviđa manje usjeke u okolna brda.Udruga će zastupati ideju veće prozračnosti prostora, kako kratkoročnim gledanjem na problem ne bismo u potpunosti uništili ovaj dragocjeni zeleni koridor. Vjerujemo da su svi Sesvećani upoznati s važnosti realizacije Branimirove, ali da jednako tako pridaju veliku važnost svom okolišu i prostoru za rekreaciju. Jednako tako, vjerujemo da će u perspektivi sufinanciranja ovakvog projekta iz sredstava EU morati biti istaknuto očuvanje okolišnih vrijednosti te benefita za svakodnevni život Sesvećana.

 • Biciklistička infrastruktura – problematika novih stajališta

  Unatoč činjenici da aktualna zagrebačka vlast vrlo jasno naglašava važnost održive mobilnosti, s posebnim naglaskom na biciklističku infrastrukturu, nadležne institucije nastavljaju politike prethodne vlasti. Nove autobusne postaje grade se nasred biciklističkih staza u Novom Jelkovcu. Nadamo se pravodobnoj reakciji nadležnih tijela u rješavanju navedenog, ali i drugih, slučaja koji se protive Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi.

 • Promet u Sesvetama – prijedlozi unaprjeđenja
  0055

  Udruga Zelene i plave Sesvete je uputila Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dopis s prijedlozima unaprjeđenja sesvetskog prometa. Prijedlozi se odnose na unaprjeđenje stanja u prometu, koji su isključivo u domeni navedenog ministarstva i institucija kojima je navedeno ministarstvo nadležno (Hrvatske željeznice, Hrvatske ceste i sl.). Dakle, u ovom dopisu se ne osvrćemo na realizaciju produžetka Branimirove i drugih gradskih projekata.

  U nastavku slijede prijedlozi uređenja infrastrukture u Sesvetama:

  1. Željeznički kolodvor i realizacija intermodalnog čvorišta
  2. Denivelacija Kelekove ulice za pješačko-biciklistički promet
  3. Denivelacija Jelkovečke ulice za automobilski promet
  4. Željeznička postaja Sesvetska Sopnica – u fazi realizacije
  5. Biciklistička magistrala Borongaj – Dugo Selo (Sesvetski Kraljevec)
  6. Željeznička postaja Sesvetska Selnica – u fazi projektiranja
  7. Brza cesta Popovec – Marija Bistrica (Kašina)
  8. Denivelacija Strojarske ceste
  img_2072

  1. ŽELJEZNIČKI KOLODVOR – INTERMODALNO ČVORIŠTE

  Željeznički kolodvor u Sesvetama potrebno je rekonstruirati i prilagoditi suvremenim  potrebama građana. Postojeća zgrada kolodvora gotovo je u ruševnom stanju i nije prihvatljiva za gradsku sredinu unutar koje se nalazi. Pristup kolodvoru i peronima je neadekvatan i opasan za kretanje, a zapadni dio kolodvora koristi se kao ilegalno parkiralište i odlagalište otpada. Sanitarni čvorovi odvojeni su od glavne zgrade i potpuno su devastirani. Broj tračnica je prevelik, pogotovo otkako je kolodvor izgubio funkciju ranžirnog kolodvora nakon uklanjanja gospodarskih sadržaja u neposrednoj okolici – potrebno je smanjiti broj tračnica kako bi pristup pješacima bio lakše dostupan. Također, potrebno je urediti pješačko-biciklističke prijelaze. Predlaže se izmještaj zgrade kolodvora zapadno od postojeće lokacije, bliže prostoru bivše tvornice Sljeme.

  1. PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKI PRIJELAZI

  Pješacima i biciklistima nužno je omogućiti neometan prijelaz iznad ili ispod pruge zbog nedostatne prometne povezanosti sjever-jug te nedostatnog broja prijelaza preko željeznice. Navedeno se odnosi na gotovo cijelo područje Sesveta, a posebice na njegovo središte gdje se kreće velik broj građana. Jedan od glavnih prijelaza polazi iz smjera Novog Jelkovca, Kelekovom ulicom, gdje se trenutno nalazi neadekvatan prijelaz prema budućem središtu (na području bivše tvornice Sljeme) te prema sajmištu. Predlaže se izgradnja pothodnika koji bi omogućio neometano kretanje pješacima, s naglaskom na osobe s invaliditetom, te biciklistima.

  1. DENIVELACIJA JELKOVEČKE ULICE

  Kako bi se dijelom rasteretio automobilski promet u Sesvetama, potrebno je izgraditi denivelaciju Jelkovečke ceste u blizini sajmišta. U Sesvetama trenutno postoji jedan nadvožnjak (produžetak ulice Ljudevita Posavskog), s vrlo jasnim infrastrukturnim ograničenjima.

  28871794_1604269346359982_2812015250307127952_n

  1. ŽELJEZNIČKA POSTAJA SESVETSKA SOPNICA

  Nakon ishođenja građevinske dozvole te izrade glavnog projekta, pristupilo realizaciji željezničke postaje u Sesvetskoj Sopnici.

  1. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA BORONGAJ – DUGO SELO (SES. KRALJEVEC)

  Izgradnjom navedene navede biciklističke magistrale u postojećem koridoru zaštitnog zelenila sa sjeverne strane pruge nastala bi glavna biciklistička magistrala istočnog dijela Zagreba. Postojeći koridor omogućava gotovo neometano kretanje biciklista, a izgradnjom bi se osigurali dodatni servisni putovi uz prugu, onemogućilo zarastanje vegetacije te smanjilo odlaganje ilegalnog otpada. Pruga bi omogućila kretanje velikog broja stanovnika, a za predviđenu magistralu je već izrađen prijedlog rješenja u suradnji Grada Zagreba i Agronomskog fakulteta.

  28870937_1604269353026648_5694370966180310178_n
  1. ŽELJEZNIČKA POSTAJA SESVETSKA SELNICA

  Potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu te pristupiti izradi, a potom pristupiti realizaciji željezničke postaje u Sesvetskoj Selnici.

  28795649_1604268959693354_7558773287884340516_n
  1. Brza cesta Popovec – Marija Bistrica (Kašina)

  Brza cesta Popovec – Marija Bistrica, s naglaskom na realizaciju dionice od Popovca do Kašine, ključna je za rasterećenje automobilskog prometa iz smjera Krapinsko-zagorske županije prema središtu Sesveta. Naime, realizacijom ove brze ceste automobili bi se usmjerili na zagrebačku zaobilaznicu, umjesto da ulaze u središte Sesveta, čime bi se rasteretio dio prometa na ključnim sesvetskim križanjima.

  1
  1. Denivelacija Strojarske ceste

  Kako bi se dijelom rasteretio automobilski promet u središtu Sesveta, potrebno je izgraditi denivelaciju Strojarske ceste. Denivelacijom Strojarske ceste velik dio prometa iz smjera istoka Sesveta te Zagrebačke županije usmjerio bi se na autocestu i zagrebačku obilaznicu. Trenutno se ove pružne prijelaze izbjegava zbog dugog čekanja.

  2 Fotografija sesvetskog kolodvora i okretišta autobusa 71753287_2465205073599734_1197084308259471360_o
 • Biciklistička staza Sava – Medvednica

  2

  Udruga Zelene i plave Sesvete uputila je Gradu Zagrebu projektnu ideju biciklističke staze rijeka Sava – Vugrovec, ukupne dužine oko dvanaest kilometara. Prijedlog se zasniva na osnovnoj ideji udruge o povezivanju Medvednice s rijekom Savom zelenim koridorom koji bi, osim visoke ekološke i krajobrazne vrijednosti, omogućavao smještaj sadržaja javne namjene. Predložena biciklistička, odnosno pješačko-biciklistička staza najvećim bi dijelom pratila smjer korita potoka Vugera.

  Kada govorimo u okvirima Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi, bitno je istaknuti načelo cjelovitosti biciklističke infrastrukture. Sukladno Pravilniku, biciklistička infrastruktura trebala bi težiti cjelovitosti i izravnosti, a koja se osigurava međusobnim povezivanjem biciklističkih prometnih površina u biciklističku mrežu i njihovom integracijom u cestovnu mrežu. S obzirom na to je sesvetska biciklistička infrastruktura na margini razvoja Grada Zagreba, u njenom kontekstu ne možemo govoriti niti o cjelovitosti, niti o umreženosti. Ovom stazom ostvarila bi se upravo oba načela. Izravnim spojem na buduću biciklističku magistralu Greenway ostvarila bi se povezanost s Gradom Zagrebom. Predložena staza prolazi središtem Sesveta kojem živi te kojem gravitira najveći dio Sesvećana. Naravno, pritom je potrebno razvijati i druge biciklističke pravce, no ovom stazom ostvario bi se značajan korak u povezivanju Sesveta s ostatkom Grada te napravio iskorak u povezivanju juga i sjevera (trenutni dominantni pravci su zapad-istok).

  0

  Stoga, kao dio cjelovitog rješenja povezivanja rijeke Save i Medvednice, udruga predlaže sljedeće:

  1. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od savskog nasipa do Ivanjorečke ceste, kao spoja postojeće biciklističke infrastrukture s budućim magistralnim pravcem Greenway, ukupne dužine oko 1,5 kilometara
  2. Rekonstrukciju i usklađivanje postojeće biciklističke infrastrukture od Ivanjorečke ceste do Slavonske avenije te uz Ulicu Ljudevita Posavskog s Pravilnikom o biciklističkog infrastrukturi, ukupne dužine oko 2,5 kilometara
  3. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od Ulice Ljudevita Posavskog od kontaktne točke s Vuger potokom do željeznice, ukupne dužine oko 350 metara
  4. Izgradnju pješačko-biciklističkog vijadukta preko željeznice i spoja s budućim intermodalnim čvorištem u Sesvetama
  5. Rekonstrukciju postojeće staze uz Vuger potok i usklađivanja s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi, ukupne dužine oko 1,5 kilometara
  6. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od rasadnika Brestje do dobrodolskog kanala, ukupne dužine oko 1 kilometar
  7. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od dobrodolskog kanala do Dobrodolske ceste u najoptimalnijoj varijanti (uz Vuger potok ili korištenjem postojećih puteva javnog dobra), ukupne dužine 1 – 1,3 kilometara
  8. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od Dobrodolske ceste do Vugrovca Donjeg korištenjem postojećih puteva javnog dobra, ukupne dužine oko 1,7 kilometara
  9. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od Vugrovca Donjeg do crkve u Vugrovcu, u najoptimalnijoj varijanti (uz Vuger potok ili korištenjem postojećih puteva javnog dobra), ukupne dužine 1,7 – 1,9 kilometara

  Osim glavnog kraka, koji bi izravno povezivao Vugrovec i rijeku Savu, udruga predlaže uređenje odvojaka manjeg mjerila koji bi povezali pokrajnje dijelove Sesveta na koje se staza oslanja:

  1. Izgradnja pješačko-biciklističke staze Ljudevita Posavskog – potok Reka – željeznička postaja Sesvetska Sopnica
  2. Uređenje Ulice Ivana Keleka s ciljem usporavanja automobilskog prometa te usklađivanja s Pravilnikom o biciklističkog infrastrukturi. Ova cesta predstavlja glavni dijagonalni pravac prema postojećem i budućem središtu Sesveta
  1

  Prikaz predložene staze i pripadajućih odvojaka

  Uz stazu  je potrebno izgraditi veći broj odgovarajućih odmorišta i stajališta te izraditi putokaze radi lakšeg kretanja u prostoru te priključivanja u mrežu biciklističkih staza. Nadalje, stazu je potrebno povezati s postojećim sadržajima u prostoru. Uz stazu je potrebno ostvariti adekvatno krajobrazno uređenje, pri čemu će stazu cijelom dužinom pratiti drvored ili drugi prihvatljivi oblici visokog raslinja te krajobrazno uređenje uz prateće sadržaje te potok Vuger. Na razdaljinama od maksimalno 300 m potrebno ostvariti spojeve na biciklističku stazu i prijelaze preko Vuger potoka.

  U prilogu se nalaze fotografije navedene rute:

  5

  Ljudevita Posavskog – potrebno usklađivanje staze s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi

  4

  Potok Vuger u blizini rasadnika Brestje

  3

  Dobrodol – postojeći sadržaji

  Staza bi imala brojne funkcije, od kojih možemo istaknuti: rekreativnu, ciklo-turističku te onu u okviru održive urbane mobilnosti. U ekološkom smislu stvorila bi koridor za povezivanje Medvednice i Save kao jedinstvenog prirodnog sustava.  Imovinsko-pravni odnosi i postojeća infrastruktura omogućuju njezinu jednostavniju realizaciju, a njezinim ostvarenjem mogao bi se istaknuti kulturno-povijesni značaj sesvetskog prostora (Rimska cesta), o čemu smo govorili u prethodnom dopisu Uredu.

  1

  Predložena staza bila bi od iznimnog značaja za brojne Sesvećane, stoga se nadamo da će Grad Zagreb prepoznati ovaj prijedlog projekta.

 • Gajišće – problemi javnog prijevoza
  Stanovnici sjevernog Gajišća izdvojeni su od usluga javnog prijevoza u Zagrebu iako žive u širem središtu Sesveta, posebice otkako je smanjen broj buseva linije 212. Pritom je udaljenost od najbližih kuće do najbliže postaje na Selčinskoj ulici otprilike 300 metara, dok je do posljednjih kuća u naselju potrebno hodati gotovo kilometar. Paralelno s time postoje linije ZET-a koje voze prema sjeveru Bistričkom i Varaždinskom ulicom, na kojima se autobusi ne zaustavljaju gotovo kilometar i pol između postaja. 47687349_1977488435704736_2298297048027365376_n Stoga udruga, na inicijativu dijela građana, predlaže postavljanje autobusnih postaja na križanju Bistričke i Bartola Kašića, na jednom kraju, te križanju Varaždinske i Vladimira Vidrića, na drugom kraju naselja (blizina vrtića i koridor buduće Branimirove). Time bi javni prijevoz približili većem broju stanovnika Gajišća.
 • Brže od Sesveta do Zagreba na biciklu?
  Ideja o biciklističkoj magistrali Zagreb – Dugo Selo postoji nekoliko godina, a prvi se tom temom bavio Sindikat biciklista. Kasnije su tu temu u stručnom radu obradili studenati krajobrazne arhitekture Helene Miholić, Vitorije Šokec Plepelić, Lovre Ćuka i Davida Kramarića te Marijo Spajić koji ju je obradio u širem kontekstu razvoja biciklističke infrastrukture Sesveta. Stručni rad postao prve skupine je prvi studentski rad koji je Grad preuzeo od Agronomskog fakulteta s ciljem realizacije. Predviđeno je da biciklistička magistrala bude duga 23,8 kilometara, a bila bi podijeljena na osam dionica. Radila bi se uz željezničku prugu te bi se tako oživio i sam prostor oko pruge. Projekt je predstavljen 2016. godine, a mi donosimo dio projekta koji se odnosi na dionice koje prolaze kroz Sesvete. Ovaj projekt bi mogao biti od iznimne vrijednosti za Sesvećane jer bi značajno ubrzao biciklističko kretanje prema središtu grada. Također, ova magistrala bi vožnju učinila značajno sigurnijom u odnosu na postojeće stanje, gdje bi se biciklisti trebali kretati iznimno prometnom Zagrebačkom cestom. Nadamo se skoroj realizaciji, s obzirom da ne govorimo o skupoj i kompliciranoj investiciji!
 • Produžetak Ulice kneza Branimira

  Na inicijativu članova udruge u gradskoj skupštini i u gradskom vijeću pokrenuto je pitanje produžetka Branimirove ulice, svojevrsne zaobilaznice oko Sesveta. Izgradnjom ceste rasteretilo bi se središte Sesveta od automobilskog prometa. Osim inicijative za izgradnje, tražilo se revidiranje projekta zbog nelogičnosti. Temeljem inicijative na gradskoj razini je osnovano povjerenstvo za provedbu projekta Branimirove.

  http://www.sesvete-danas.hr/vijesti/uz-branimirovu-do-glibokog-jarka-vodstvo-sesveta-zeli-i-vukovarsku-do-sesveta-7389

  S obzirom na česte upite vezane uz smještaj koridora Branimirove te njenog mogućeg izgleda, odlučili smo vam ponuditi nekoliko shematskih prikaza iste. Unaprijed moramo istaknuti da je ovo predodžba udruge s obzirom na dostupne informacije. Stvarni izgled Branimirove utvrdit će se projektnom dokumentacijom. Međutim, građani imaju značajnu ulogu u odlučivanju o svojoj (neposrednoj) okolici. Svaki projekt trebamo gledati kao dugoročno rješenje koje ostavlja trajni trag u prostoru i definira ga. Stoga ne smijemo olako prihvaćati djelomična rješenja, već trebamo pronaći rješenje koje će postići kompromis između zaštite okoliša i napretka infrastrukture. Vi ste već pokazali da su alternative moguće! Više informacija o Generalnom urbanističkom planu na: https://geoportal.zagreb.hr/Karta?tk=2