Programi i projekti

Završeni projekti

Natječaj za najbolju fotografiju gradske četvrti Sesvete 2017./2018 te 2018./2019.

Šetnja Zelenim i plavim Sesvetama

LE:Notre – Međunarodni forum krajobraznih arhitekata

Projekti u tijeku

ProGIreg EU Horizon 2020

Projekti u planu

Studentska radionica uređenja sesvetskog perivoja