HUB_Sesvete – radni materijali

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Udruge Zelene i plave Sesvete

This image has an empty alt attribute; its file name is nzrcd-u-boji.jpg

Naša želja je formirati zajednicu budućih inovatora koji je jednog dana biti korisnici tog prostora i na taj način osigurati buduću promociju STEM-a u Sesvetama te poduzetničke ambicije. Ukoliko mlade ljude na vrijeme zainteresiramo za ovo područje, osiguravajući im potrebne uvjete, dugoročno možemo osigurati njihovu usmjerenost u ovom području i lakše zapošljavanje izlaskom na tržište. Kreativnost i stvaralaštvo se mogu ostvariti isključivo ako raspolažemo potrebnim alatima.

Krajnji korisnici projekta su djeca i mladi, budući da su Sesvete mlada gradska četvrt koja ima 8 osmogodišnjih osnovnih škola i dvije srednje škole. Potencijalni korisnici su i organizacije civilnog društva koje djeluju na području Sesveta i šire jer će provedba projektnih aktivnosti iz ovog projekta moći provoditi i nakon završetka projekta gdje se mogu koristiti ostvareni rezultati u svrhu daljnje popularizacije STEM kulture. Isto tako djeca i mladi koji ne budu obuhvaćeni provedbom projekta moći će koristiti kapacitetima udruge Zelene i Plave Sesvete jer će udruga ostvariti doseg prema njima tako će aktivnosti projekta provoditi i nakon njegovog službenog završetka. Stečene ljudske kompetencije i vještine te specifična oprema koje će biti nabavljena najbolja se garancija transferiranja  projektnih aktivnosti i na druge krajnje korisnike.

Lokalna zajednica će imati korist od projekta jer će se kroz projekt formirati lokalna inovacijska zajednica mladih ljudi koja će biti jezgra budućeg poslovnog inkubatora HUB_S koji će izgraditi/obnoviti u partnerstvu s Gradom Zagrebom.

Osim djeci i mladima te drugim organizacijama civilnog društva, HUB bi pružao potporu lokalnim poduzetnicima i građanima jer su oni ključ stvaranja atmosfere i mjesto budućeg zapošljavanja. HUB će time postati dom developerima, kreativcima, inovatorima i poduzetnicima s ciljem promicanja inovacija, suradnje i razmjene znanja. Unutar HUB zajednice, uz potporu udruge i partnera, podržavat će se i usmjeravati mlade talente, a HUB će postati središte inovacija, coworking prostor, platforma za razmjenu znanja i networking za sve koji su spremni zakoračiti u budućnost. Ovime se ostvaraju uvjeti za provođenje dokumenata – Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije te Nacrta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva

Tehnološki laboratorij HUB_S bi se, osim za provedbu programa, koristio i za:

  • potporu lokalnim poduzetnicima i građanima u izradi prototipova
  • održavanje “hackathona” za ekološke ili poslovne izazove relevantne za Sesvete i poduzetnike u Sesvetama
  • manje radionice iz specijaliziranih područja
  • organizacije okruglih stolova (u sklopu konferencija) o pojedinim temama, poput obnovljivih izvora energija, stanja kurikuluma, budućnosti 3d ispisa, umjetne inteligencije i sl.
  • ljetne škole

Tematski priručnik

Tematski priručnik služi kao pomoćno sredstvo u provedbi praktičnih eksperimenata u okviru programa/kombinacija tematskih radionica. Priručnik je podijeljen u 4 cjeline sukladno navedenim STEM cjelinama. Svaka cjelina sadržava 10 ili više zadataka i smjernica podijeljenih u 3 težine. Svaki zadatak ima 1-2 stranice. Priručnik sadržava informacije važne za zadatak, poput potencijalnih alternativa, preduvjeta, zakonitosti i ograničenja. Priručnik je putem ove web stranice besplatno dostupan kao digitalna verzija svim zainteresiranim građanima putem naše web stranice, a sudionici će imati priliku koristiti ga uz naše mentore u tiskanom obliku.

Poveznica na tematske priručnike

Simulacije

U suradnji s vanjskim suradnicima i izvođačima izrađene su posebno osmišljene interaktivne simulacije kojima je cilj na početku rada “uroniti” polaznike u problematiku i kroz izravno iskustvo dovesti do dubljeg razumijevanja temeljnih pojmova. Simulacije će biti kombinacija fizičkih predmeta (poput stolnih igara) i web igre, tako da polaznici mogu po potrebi sudjelovati i od kuće. Simulacija će se koristiti tijekom izvedbe višednevnih radionica. Simulacije su putem ove web stranice besplatno dostupne kao digitalna verzija svim zainteresiranim građanima putem naše web stranice, a sudionici će imati priliku koristiti ih uz naše mentore u tiskanom obliku.

Poveznica na simulacije

Dodatni radni materijali

Aditivna tehnologija

Uređenje HUB_Sesvete

Realizacijom nabave opreme za uređenje HUB-a očekuje se značajno veći odjek u odnosu na programe predviđene provedbom projekta, s obzirom na to da će realizacija HUB-a imati dugoročniji karakter i odraziti se na oblikovanje brojnih generacija Sesvećana.

Pritom će biti nabavljena potrebna oprema za realizaciju radionica i finalnog Hackatona te za rad suradnika na projektu, a sve u svrhu razvoja tehnološkog laboratorija s ciljem razvoja drugih kompetencija u području STEM-a.

Opremanje prostora

Kako bi se osigurali trajni uvjeti za stvaranje tehnološkog i inovacijskog HUB-a, potrebno je osigurati minimalno poluprofesionalnu razinu opreme te osigurati uređaje za sve sudionike radionica, kako bi kroz praktičnu primjenu mogli steći znanja u STEM području. Na taj način osiguravaju se dugoročni uvjeti da djeca i mladi imaju pristup suvremenoj visokoj tehnologiji te razvijaju prototipove vlastitih zamisli. Osim uređaja koji su u svrsi podučavanja te uređaji hobističke razine, potrebno je osigurati i profesionalnu razinu opreme, koja će se koristiti uz asistenciju mentora.

Strojevi za obradu materijala

Strojevi za obradu materijala, koji su hobističkog karaktera, omogućuju stjecanje praktičnih znanja u području tehničkih znanosti. Osim visokotehnoloških i suvremenih uređaja (poput 3D printera), potrebno je osigurati i jednostavnije oblike uređaja koji omogućuju grublju obradu materijala i razvoj prototipova.

Ovi uređaji omogućuju stvaranje radionice u kojoj će biti moguće realizirati gotovo potpune produkte, a što se slaže s vizijom dugoročnog razvoja HUB-a. Polaznicima radionica će u posljednjoj fazi stjecanja znanja biti omogućena kreativna realizacija njihovih zamisli, dok će se široj populaciji, s naglaskom na mlade, omogućiti pristup uređajima za realizaciju njihovih ideja uz prisustvo iskusnih mentora.

Alat za obradu materijala

Kako ne bi izostala opipljiva razina susreta s tehnologijama, polaznicima će biti omogućen kontakt s elektronikom za učenje. Kako bi se osigurali uvjeti za sigurno podučavanje, potrebno je osigurati adekvatne alate i opremu. Polaznici će rukovati alatima uz asistenciju mentora.

Elektronika za učenje

Sudionicima se omogućuje pristup rješavanju jednostavnih zadataka u području elektronike s hobističkim instrumentima. Potrebno je osigurati jednake elektronske module svim polaznicima.

Oprema za učionicu/prezentacijsku dvoranu

Kako bi svi polaznici radionica imali jednak pristup rješavanju zadataka, potrebno im je osigurati računala za pokretanje računalnih programa (različita sučelja koja omogućuju kreativan rad s djecom). Kako bi se osigurao kvalitetan rad HUB-a tijekom provođenja radionica, predavanja i drugih oblika suradnje, potrebno je osigurati kvalitetne uređaje za prezentaciju, promociju te uredski rad.

Računalni programi

Za realizaciju kompleksnijih zadataka povezanih s 3D ispisom, osigurat će se službene i licencirane programe.

Program izobrazbe na temu korištenje stručne opreme za STEM edukacije

Nakon provedene nabave za opremu Udruga će zajedno s partnerima organizirati program izobrazbe kroz šest edukacija za 15 osoba (udruga, srednja škola, fakultet) koji će steći stručna znanja o ispravnom korištenju opreme te načinu prenošenja navedenog znanja na učenike i ostale zainteresirane skupine nakon završetka projekta.

Otvorenje i promocija

Jedan od najvažnijih aspekata popularizacije ovog programa je upravo njegova promocija. Kako bi se moglo u visokoj rezoluciji zabilježiti događanja te ih kvalitetno obraditi, potrebno je osigurati adekvatnu opremu.

Prezentacija Inovacijskog STEM HUB-a Sesvete Organizirat će se prezentacija nabavljene opreme i stečenih znanja ciljne skupine u projektu, Udruge Zelene i Plave Sesvete s ciljem upoznavanje šire javnosti o tijeku provedbe projekta.