Learning Landscapes

Learning Landscapes ‘LeLa’ projekt gradi na ideji da je lokalni krajobraz mjesto na kojem gradske zajednice i korisnici prostora stvaraju viziju za budućnost kroz procese demokracije i uključivosti. Zajedno sa partnerima u Slovačkoj, Nizozemskoj i Poljskoj kroz brojne radionice, predavanja, okrugle stolove, mapiranja aktivnosti, terenske obilaske područja definiranih projektom i interaktivnim platformama nastojat će se otvoriti akademska zajednica i povezati sa lokalnim korisnicima prostora i drugim ciljnim skupinama, aktivno oblikovati procese znanja i vrijednosti krajobraza, utjecati na uvriježena razmišljanja kritičkim promišljanjem i propitivanjem kompeticija, istraživati veze društvenog kapitala, suradnje i inovacija. U projekt će biti uključeni studenti, buduća generacija europskih planera i projektanata, kroz procese inkluzivnog učenja. Stvoriti i dijeliti znanje dokumentiranjem metodologije učenja kroz krajobraz kao otvorenog obrazovnog resursa. U sklopu projekta planirana je provedba dva multiplikacijska događaja ugrađena u Krajobrazni forum u Gdanjsku (2021) i prateći događaj foruma u Zagrebu 2022.

Learning Landscapes ‘LeLa’ projekt rezultirat će; izradom priručnika o procesu uključivog učenja o krajobrazu, njegovoj metodologiji te o procesu razvoja edukatora, izradom tri interaktivne web platforme koje dokumentiraju proces učenja krajobraza na svakoj lokaciji definiranim projektom i olakšavaju njegove daljnje aktivnosti u međusektorskom i interdisciplinarnom partnerstvu: Mrežni laboratoriji za učenje krajolika (Learning Landscapes Online Labs), znatan razvoj kapaciteta i vještina među temeljnim ciljnim skupinama projekta LeLa, koji će biti prenosivi na drugu europsku publiku i buduće lokacije foruma; sustav za prepoznavanje angažmana osoblja, studenata i partnera iz civilnog društva te lokalnog društva u procesu učenja u obliku ECTS-a (studenti), priznanja o razvoju osoblja (osoblje) i ‘certifikata civilnog društva’ koji prepoznaju građanski angažman u ime akademske zajednice, priznanje za mlade putem YouthPass-a ili slično.

Na području Grada Zagreba studenti su podijeljeni u tri skupine, a bave se sljedećim temama:

  • Rijeka Sava
  • Potok Vuger
  • Biciklistička magistrala

Rijeka Sava

Tim “Sava upoznaje Zagreb” bavi se riječnim tokom Save na području grada Zagreba duljine 12 km. 

Ideja je stvorena u suradnji sa zajednicom; provedeno je par senzornih šetnji u kojima su sudionici slobodno iznosili svoje dojmove, uspomene i želje vezane za prostor. Inspiraciju i smjernice za vođenje ove vrste aktivnosti pronašli smo na temelju provedenih predavanja i danih literatura tijekom seminara,  posebno knjige “Design as democracy”. Naslov jednog od poglavlja – “Going to the peoples coming” zaokupio nas je do kraja seminara i podsjetio na važnost stvaranja prvog koraka prilikom stupanja u kontakt sa zajednicom.  Naše obraćanje zajednici, umjesto traženja da ona priđe nama. Iz takvog pristupa pružana nam je potrebna količina povratnih informacija. Nekoliko stanovnika obližnjih prostora poveli smo u šetnju po nasipu i pružali im priliku da razgovaraju o životu koji tamo vode. Postavili smo im nekoliko pitanja o kvaliteti života i neposredne okoline. Trudili smo se formirati pitanja vrlo široko i  prepustiti sudionicima vođenje nadolazećeg razgovora, otvoreni smo bili za sve tipove odgovora i poticali opuštenost kako bismo postigli što prirodniji način razgovora.

Ova je aktivnost bila presudna za otkrivanje prethodno navedenog glavnog izazova jer smo saznali široki spektar problema u životu zajednice oko Save. Rijeka Sava gotovo je zaboravljena, a članovi zajednice već se duže vrijeme nisu osjećali kao dio nje. Također, ti razgovori značajno su pomogli prilikom stvaranja vizije. Rijeci Savi, koja nečujno teče, potrebno je vratiti glas kako bi oživjela i potaknula kretanje na bolji put prema budućnosti rješavanja problema.

Sljedeći korak na našem putu krajobrazne demokracije bio je izrada prototipa. Budući da je opseg našeg projekta prilično velik i pokriva širok raspon različitih zajednica, zaključili smo da bi bilo najbolje prvo ostvariti prototip kao metodu povezivanja sa zajednicom. U duhu našeg slogana, namjera našeg prototipa (“Sava memory vault”) bila je prikupiti različite uspomene i priče okolnog stanovništva kako bi se vidjele koje su osobine tih sjećanja, postoje li zajedničke vrijednosti i postoje li neki nagovještaji za buduće planove prostora.

Potok Vuger

Potok Vuger tvori mreža manjih pritoka koji se spuštaju s obronaka Medvednice. Svojim tokom prolazi kroz sam centar Sesveta te se naposlijetku ulijeva u Savu. Same Sesvete formiraju se kao longitudinalno naselje, duž željeznice koja je s vremenom postala vrlo izražena prostorna barijera kao i Slavonska avenija na jugu. Uz takve izražene horizontalne prostorne barijere, potok Vuger vrlo je značajan kao potencijal za ostvarenje komunikacija u smjeru sjever-jug, a samim time i za spajanje Medvednice i Save. Kao podloga za ovaj laboratorij, odabran je prostor između rasadnika Hrvatskih šuma sjeverno od centra Sesveta i rijeke Save, primarno jer se na tom dijelu očituju tri karaktera potoka; urbani, industrijsko-gospodraski te urbano-ruralni.

Sudionici: Katarina Adulmar, Rea Badanjak, Lara Ćuk, Antonia Čubelić, Gabrijela Hercigonja, Lovro Kolarić, Bruno Krehula, Aurora Mihatov, Lara Spajić

Biciklistička magistrala

Biciklistička magistrala planirana je od centra grada Zagreba do centra grada Dugo Selo i trebala bi se protezati se uz željezničku prugu u dužini od cca 22km. Budući da biciklistička staza prolazi kroz pola glavnog grada Hrvatske skroz do susjednog grada povezana je sa čitavim nizom sadržaja, namjeni, krajolika i zajednica. Postoji velika raznolikost u neposrednom okolišu koji ju okružuje, a on se sastoji od guste urbane matrice, stambenih kvartova, industrijskih područja, zaštićenih područja prirode pa sve do udaljenih ruralnih dijelova grada, poljoprivrednih područja, šuma i sela.

Sudionici: Kristina Komšo, Tina Radić, Kristina Tomaša

Dosadašnje radionice i predavanja

Građani i participacija u krajobraznom planiranju – doc.dr.sc. Nataša Bokan

Metode istraživanja u ekološkoj psihologiji – doc. dr. sc. Marina Štambuk

Virtualno-realni demokratski krajolici: Od Carla Linnea do antropocena- prof. dr. sc. Tomislav Pletenac

Biciklistički orijentiran urbanizam – Vladimir Halgota

Povijesna i kulturološka obilježja prostora Sesveta – prof. Damir Fofić

Stručni posjet: Gdanjsk

U razdoblju od 10. do 18. listopada partneri na projektu su sudjelovali na nizu zajedničkih radionica koje su obrađivale temu demokracije u gradskom krajobrazu, a na primjeru naselja Stogi i Przeróbka.

We built on the idea that the local landscape is the actual forum for democratic community visioning.

DEMOCRACY + COMMUNITY + LANDSCAPE = LEARNING LANDSCAPES