STEM_Sesvete

Opći podaci o projektu

Službeni naziv projekta: STEM tehnologijama za budućnost Sesveta

Skraćeni naziv projekta: STEM_Sesvete

Šifra projekta: UP.04.2.1.10.0049

Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.04.2.1.10

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

Ukupna vrijednost projekta: 1.171.693,55 kuna

Razdoblje provedbe: 12. svibnja 2021. – 12. studenog 2022.

Partneri na projektu: Fakultet elektronike i računarstva, Srednja škola Jelkovec

Kontakt za više informacija: info@zeleneiplavesesvete

Poveznica na stranicu Europskog strukturnog i investicijskog fonda: http://www.strukturnifondovi.hr

Svrha i opravdanost projekta

Već je početkom desetljeća u OP Učinkoviti Ljudski Potencijali istaknut problem neusklađenosti potreba tržišta sa znanjem i vještinama, a taj se jaz ubrzano širi kako tehnologija preuzima sve veći broj radnih mjesta. Posebno su ranjive, kako je naznačeno i u OPULJP-u, skupine u strukovnom obrazovanju. Opravdanost provedbe ovog projekta u Sesvetama je u činjenici da Sesvete sa svojom širom ruralnom okolicom imaju tradicionalno velik udio strukovnih djelatnosti. Gradska četvrt Sesvete prema službenim statističkim podacima Grada Zagreba ima najmlađu strukturu stanovništva na području grada, o čemu u prilog govori i podatak da na području Sesveta djeluje 10 osnovnih i dvije srednje škole.

Svrha ovog projekta je izraditi kapacitete Udruge i partnera za trajnu i dugoročnu provedbu inovativnog programa razvoja motivacije za STEM-om kao izravne ciljne skupine ovog poziva. Projektom bi se financirala nabava opreme za manji tehnološki laboratorij i izrada programa edukacije. Osim cilja promocije novih tehnologija, htjeli bismo postati jedan od manjih centara za razvoj (digitalnog) stvaralaštva u Sesvetama.

Ciljevi i očekivani rezultati
Kao dio projekta iz programa Obzor2020, Ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba, na području bivše mesne industrije Sljeme, namjerava realizirati tehnološki HUB_S. Naša želja je formirati zajednicu budućih inovatora koji će jednog dana biti korisnici tog prostora. Na taj način nastojimo stvoriti inovacijsku atmosferu te razvijati poduzetničke ambicije među mladima. Time se poseban naglasak stavlja na razvoj zajednice (community) prije fizičke izgradnje kuće HUB_S-a. Želimo inspirirati mlade ljude da postanu digitalni stvaratelji, te pomoći onima koji u svojim školama i domovima nemaju pristup tehnologijama da steknu digitalne kompetencije i na taj način im omogućimo realizaciju vlastitih ideja.

Cilj nam je potaknuti djecu na kreativnost i stvaralaštvo u prirodoznanstvenim zanimanjima kroz kontakt s novim tehnologijama u sigurnim uvjetima budući da su djeca i mladi izravni krajnji korisnici projekta. Ovaj projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih strateških dokumenata:

1. Nacrt Nacionalnoga plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2020-2026 – Provedbena aktivnost 16.3. Poticati suradnju znanstvenih institucija i poslovnih subjekata iz STEM područja s organizacijama civilnoga društva radi zajedničke provedbe projekata usmjerenih ka kreiranju novih modela društveno-ekonomskog razvoja

2. Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije – MJERA 1.2.1. Poticati provođenje programa formalnog i neformalnog građanskog obrazovanja, koji bi uključivali razvijanje ekonomske i financijske pismenosti, roditeljskih vještina, građanske, kulturne, političke i ekološke osviještenosti, potrošačke i medijske pismenosti

3. Promišljanja o strategiji obrazovanja-komunikacija Europske komisije – Prioriteti za zemlje članice: Revidirati i ojačati profesionalni profil svih nastavnih zanimanja (učitelji na svim razinama, vođe škola, profesori i nastavnici).

Kratki opis projekta

Projektom “STEM tehnologijama za budućnost Sesveta” će se širiti STEM kultura i poticati prirodoznanstveni način promišljanja među ciljanom skupinom osnovnoškolskog uzrasta na urbanom području gradske četvrti Sesvete. U tu svrhu Udruga Zelene i plave Sesvete će u suradnji s FER-om i SŠ Jelkovec kroz projekt ojačati svoje kapacitete za diseminaciju i popularizaciju STEM kulture nabavom specijalizirane STEM opreme te razvojem i provedbom posebno razvijenih tematskih radionica.

Tematska oprema koja će se realizacijom ovog projekta nabaviti će stvoriti dobre uvjete za dugoročnu suradnju između udruge, škole i fakulteta, tako što će i brojne druge generacije polaznika imati mogućnost korištenja suvremene opreme. Činjenica da će nastavno osoblje škole, ali isto tako i ljudski kapaciteti članova udruge u području STEM-a biti znatno podignuti će rezultirati daljnjom diseminacijom projektnih aktivnosti kroz redovitu nastavu i suradnju s civilnim sektorom. Oprema koja će se kroz projekt nabavit će biti dostupna lokalnom stanovništvu na korištenje bez naknade, uz pridržavanje propisanih uvjeta korištenja opreme, koje će udruga definirati kako bi zaštitila korisnika i udrugu od potencijalnih nesporazuma. Aktivnosti će se nakon završetka projekta provoditi na volonterskoj bazi od strane članova udruge u prostorijama Udruge Zelene i Plave Sesvete kao jezgre budućeg poslovnog inkubatora HUB_S.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Udruge Zelene i plave Sesvete

This image has an empty alt attribute; its file name is nzrcd-u-boji.jpg

Elementi projekta

Element 1 – Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa popularizacije STEM-a

 • Organizirana tri treninga na temu STEM edukacija
 • Organizirano jedno studijsko putovanje u Amsterdam s ciljem stjecanja iskustva od relevantnih međunarodnih organizacija iz područja STEM-a
 • Stručni posjet Institutu za razvoj i inovativnost mladih u Zagrebu
 • Program specijalističke edukacije za stjecanje vještina u STEM području

Element 2 – Aktivnosti organizacije trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike: djecu i mlade te opću populaciju

HUB_Sesvete

 • Uređenje i opremanje prostora za održavanje radionica
 • 4 područja STEM-a (naglasak na tehničkom elementu)
 • Oprema za poduku i rad (3d printeri, CNC uređaj, elektronika za učenje, različiti uređaji za obradu materijala, računalni programi…)

Cilj razvoja HUB_Sesvete je formirati zajednicu budućih inovatora koji je jednog dana biti korisnici tog prostora i na taj način osigurati buduću promociju STEM-a u Sesvetama te poduzetničke ambicije. Osim djeci i mladima, HUB bi pružao potporu lokalnim poduzetnicima i građanima jer su oni ključ stvaranja atmosfere i mjesto budućeg zapošljavanja. HUB će time postati dom developerima, kreativcima, inovatorima i poduzetnicima s ciljem promicanja inovacija, suradnje i razmjene znanja. Unutar HUB zajednice, uz potporu udruge i partnera, podržavat će se i usmjeravati mlade talente, a HUB će postati središte inovacija, coworking prostor, platforma za razmjenu znanja i networking za sve koji su spremni zakoračiti u budućnost.

Element 3 – Razvoj i provedba (višednevnih) lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a

Aktivnosti:

 • Izrada tematskog priručnika za učenike osnovne škole 
 • Izrada simulacija 
 • Održavanje tematskih (jednodnevnih i višednevnih) radionica u STEM području 
 • Organizacija tematske posjete lokalnim i nacionalnim poduzećima 
 • Organizacija Hackathona u STEM području

Simulacije za 4 područja STEM-a

Koncept simulacija preuzet je iz američkog visokoobrazovnog sustava i koristi se mješavinom stolne igre (s elementima poput kartica, kartonskih ploča i slično) i web softvera kojim se korisnicima zadaju zadaci i simuliraju ishodi njihovih odluka. Klasični primjer takve simulacije jest lanac nabave u kojem studenti pokušavaju kroz 10 rundi postići maksimalnu ravnotežu između zaliha i potražnje. Kako za STEM područje ne postoje u ovom trenutku adekvatne simulacije za osnovnoškolski uzrast, ishod ove aktivnosti jest potpuno novi set simulacija, koje se mogu koristiti uživo ili (u skladu s trenutnom i budućom pandemijom COVID-19) iz vlastitog doma – web sustav. Testiranje s učenicima u 6. mjesecu razvoja kako bi se potvrdio interes učenika i simulacije unaprijedile prema dobivenim povratnim informacijama.

Program je osmišljen kako bi polaznike, uz same STEM vještine, podučio meta vještinama nužnima za uspješno prirodo-znanstveno razmišljanje, poput:

 • sposobnosti upravljanja neuspjesima
 • sposobnosti analogne primjene vještina iz jednog područja u drugima
 • sposobnost objektivne evaluacije učinaka i rizika svojih odluka
 • sposobnost prepoznavanja tuđih vještina i timskog rada
 • vještine traženja informacija

Ukupno 40 sudionika bit će podijeljeno u 4 skupine po 10 učenika i svaka skupina proći će temeljitu edukaciju iz 2 nasumično odabrana tematska područja, pri čemu svako područje mora pokriti barem jedna grupa i ni jedno područje više od 2 grupe. Načelo nasumičnog odabira služi tome da svaka skupina ima jedinstvenu kombinaciju vještina, kako bi kasnije u hackathonu grupe mogle biti izmiješane i učenici stekli iskustvo razmjene znanja u praksi.

Umjesto tradicionalnog pristupa u kojem se područja prvo predaju “ex-catedra”, svako tematsko područje otpočinjat će Simulacijom koja će učenike prisiliti da pokušaju riješiti probleme bez znanstvenih rješenja, odnosno vlastitom snalažljivošću i logikom.

Hackathon

Sveukupno 4 ciklusa STEM radionica u kojima sudjeluju učenici različitih osnovnih škola (10 učenika). Svaki ciklus STEM radionica uključuje stjecanje znanja iz dva područja STEM-a. Završno natjecanje škole će imati priliku sudjelovati na natjecanju u formi hackathona. Natjecanje će se organizirati kako bi se potaknuo proces kritičkog promišljanja i duh kreativnog stvaralaštva kod sudionika te kako bi se u novim uvjetima testiralo njihovo novostečeno znanje. Fakultet elektronike i računarstva i Srednja škola Jelkovec će sudjelovati u organizaciji ovog natjecanja kroz stručnu mentorsku podršku, a učenici volonteri Srednje škole Jelkovec bit će pridruženi natjecateljskim skupinama. Udruga Zelene i plave Sesvete nastupa kao organizator događanja.

Aktivnosti projekta

 • Toni Milun – Ključna iskustva iz projekta popularizacije matematike

  U okviru projekta STEM_Sesvete Udruga Zelene i plave Sesvete ugostila je renomiranog matematičara Tonija Miluna putem online predavanja. Predavanje, oblikovano kroz opušteni dijalog Tonija i našeg voditelja, je fokus stavilo na dosadašnja iskustva u provedbi projekata popularizacije matematike među građanima. Predavanje je prvotno bilo planirano uživo, no zbog epidemioloških uvjeta smo bili primorani prebaciti online. Nastojimo pozitivno gledati na situaciju pa se nadamo da će ovaj oblik predavanja rezultirao većim broj slušatelja i da smo na ovaj način temu bili u prilici približiti šo većem broju građana.

  Na početku predavanja nekoliko uvodnih riječi posvećeno je radu udruge, pojašnjenju kako smo se pronašli u STEM području i kako je općenito zamišljen naš projekt STEM-a. Mnogi simpatizeri Zelene i plave Sesvete znaju kao udrugu koja se bavi ekološkim aktivizmom, no naš fokus još od prvog dana nije bio fokusiran isključivo na zaštiti okoliša već na poticanju ravnoteže između prirode, prostora i čovjeka. Udruga zastupa suvremenu teoriju interesnih dionika, koja nam govori da se održiva budućnost isključivo može graditi ako su sve strane uključene u dijalog. Zbog toga se zalažemo za cjelokupni održivi razvoj Sesveta, a što u konačnici uključuje očuvanje i zaštitu prirodnih i kulturnih vrijednosti, podučavanje i senzibiliziranje građana i njihovo uključivanje u razvojne politike te, u konačnici, razvoj održivog gospodarstva, a kojeg smatramo temeljem razvoja stabilnog društva. Osnovu za to pronalazimo upravo u razvoju novih STEM područja i rješenja koja nam ona nude.

  Sesvete su u mnogo čemu savršen primjer okoline u kojoj su se teška industrija i ogromna prirodna bogatstva godinama sudarali, no ipak koegzistirali. Propadanje velikih industrijskih pogona, poput Sljemena, Badela i Termomehanike svjedočanstvo su da bez proizvodnje i radnih mjesta nema održive budućnosti zajednice. No isto tako, više nam se nikako ne smije ponoviti niti era prljave industrije. Zbog toga smo naš program osmislili kao brzi uvod u glavna STEM područja kojem je cilj da učenici osnovnih škola, ali i svi građani, uz pomoć mentora, mogu u našem malom proizvodnom centru, HUB_Sesvete, na svijet donositi praktična rješenja.

  S tim na umu je osmišljen i današnji susret, kojem je prvenstveno cilj bio educirati te starije “mentore”, ali i svakoga od vas gledatelja, tko želi vlastitoj djeci ili učenicima biti bolji mentor u ovim kompleksnim područjima. Naš prvi gost je slavni Toni Milun, matematičar koji je svojim besplatnim lekcijama pojednostavio učenje školskog gradiva desecima tisuća učenika s našeg govornog područja.

  Tijekom predavanja dotaknuli smo se tema poput: dosadašnjih iskustava u popularizaciji struke, motivacije za rad, radne okoline, uloge žena i djevojaka u STEM području, suradnje s tvrtkama i brojnih drugih zanimljivih tema. Snimku možete pogledati putem naše Facebook stranice ili YouTube kanala udruge:

  Toni Milun – ukratko

  Toni Milun je predavač matematike i statistike na Visokom učilištu Algebra. Diplomirao je 1999. godine na PMF-u, a obrazovanje je nastavio na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je 2012. uspješno završio poslijediplomski studij “Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranja”. 2011.godine pokrenuo je obrazovni portal http://www.tonimilun.com, s više od 2000 besplatnih videolekcija iz matematike za što je dobio nagradu “Ponos Hrvatske” za poseban doprinos obrazovanju. Toplo preporučam svima da posjete ovu stranicu, ako već dosad nisu. Od 2013. godine redovan je gost u obrazovnoj emisiji “Školski sat”, namijenjenoj učenicima osnovne i srednje škole, a 2015. godine kao koautor i voditelj pokreće vlastitu emisije “Financijalac”, koja se bavi financijskim opismenjavanjem, a koja se emitira na HTV-u. Sudjelovao je na brojnim konferencijama, objavio je nekoliko znanstvenih radova i koautor je udžbenika iz matematike za srednju školu.

 • Posjet FER-u – STEM edukacija za partnere u provedbi projekta

  U razdoblju od 8. do 10. rujna, Srednja škola Jelkovec i Udruga Zelene i plave Sesvete sudjelovali su u aktivnostima edukacije u području STEM-a na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Aktivnosti su obuhvaćale stjecanje znanja iz različitih tehničkih područja STEM-a putem predavanja te radioničke aktivnosti gdje su učenici Srednje škole Jelkovec imali priliku upoznati se s robotikom i programiranjem. Ova aktivnost je vezana uz projektni Element 1 – Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa popularizacije STEM-a.

  Pozivni plakat na sudjelovanje u aktivnostima

  Tijekom prvog dana posjeta održana su predavanja na temu pametnih kuća i uštede energije. Drugi dan predstavljene su mogućnosti robotike u vodi, a tijekom treći dan obilježile su isključivo radioničke vježbe. U prilogu su fotografije nastale tijekom posjeta. Ovim putem zahvaljujemo se našim domaćinima s FER-a koji su nas velikodušno ugostili i održali odlična predavanja!

 • Razvoj simulacija – STEM

  U suradnji s našim partnerima i vanjskim izvođačima na projektu, u procesu smo izrade računalnih simulacija za poduke iz svih područja STEM-a, s posebnim naglaskom na matematiku, kodiranje, robotiku i rad s pametnim materijalima.

  Za potrebe radionica izradit će se posebno osmišljene interaktivne simulacije kojima će cilj na početku rada biti “uroniti” polaznike u problematiku i kroz izravno iskustvo dovesti do dubljeg razumijevanja temeljnih pojmova. Simulacije će biti kombinacija fizičkih predmeta (poput stolnih igara) i web igre, tako da polaznici mogu po potrebi sudjelovati i od kuće. Slično uzorima iz poslovnih simulacija, sve simulacije bit će formirane u obliku natjecanja u kojem će znanje i razumijevanje stečeno kroz radionice omogućiiti bolji uspjeh. Ideja je kroz različite problemske zadatke djeci približiti logički način razmišljanja, a tek potom uvesti u rad sa stvarnim uređajima.

  Simulacije će se koristiti tijekom izvedbe višednevnih radionica. Međutim, želja nam je u najvećoj mogućoj mjeri isto to iskustvo prenijeti i u web okolinu kako bi polaznici, ali i sva druga zainteresirana djeca mogla testirati svoje vještine i povećati interes za znanstveni pristup životu. To znači da će se tehnički neograničen broj djece moći registrirati i sudjelovati u simulacijama u timovima putem web stranice koja će nastati u okviru projekta “STEM tehnologijama za budućnost Sesveta”.

  Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Udruge Zelene i plave Sesvete

  This image has an empty alt attribute; its file name is nzrcd-u-boji.jpg

 • Održan sastanak partnera

  U četvrtak, 22. srpnja 2021. godine održan je prvi, inicijalni sastanak partnera na provedbi projekta “STEM tehnologijama za budućnost Sesveta”. Na sastanku su nam se pridružili predstavnici FER-a te Srednje škole Jelkovec. Partnerima je predstavljen prijedlog hodograma te su dogovorena razdoblja kada će se provoditi pojedini segmenti projekta.

  This image has an empty alt attribute; its file name is nzrcd-u-boji.jpg