STEM_Sesvete

This image has an empty alt attribute; its file name is nzrcd-u-boji.jpg

Opći podaci o projektu

Službeni naziv projekta: STEM tehnologijama za budućnost Sesveta

Skraćeni naziv projekta: STEM_Sesvete

Šifra projekta: UP.04.2.1.10.0049

Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.04.2.1.10

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

Ukupna vrijednost projekta: 1.171.693,55 kuna

Razdoblje provedbe: 12. svibnja 2021. – 12. studenog 2022.

Partneri na projektu: Fakultet elektronike i računarstva, Srednja škola Jelkovec

Kontakt za više informacija: info@zeleneiplavesesvete

Poveznica na stranicu Europskog strukturnog i investicijskog fonda: http://www.strukturnifondovi.hr

Svrha i opravdanost projekta

Već je početkom desetljeća u OP Učinkoviti Ljudski Potencijali istaknut problem neusklađenosti potreba tržišta sa znanjem i vještinama, a taj se jaz ubrzano širi kako tehnologija preuzima sve veći broj radnih mjesta. Posebno su ranjive, kako je naznačeno i u OPULJP-u, skupine u strukovnom obrazovanju. Opravdanost provedbe ovog projekta u Sesvetama je u činjenici da Sesvete sa svojom širom ruralnom okolicom imaju tradicionalno velik udio strukovnih djelatnosti. Gradska četvrt Sesvete prema službenim statističkim podacima Grada Zagreba ima najmlađu strukturu stanovništva na području grada, o čemu u prilog govori i podatak da na području Sesveta djeluje 10 osnovnih i dvije srednje škole.

Svrha ovog projekta je izraditi kapacitete Udruge i partnera za trajnu i dugoročnu provedbu inovativnog programa razvoja motivacije za STEM-om kao izravne ciljne skupine ovog poziva. Projektom bi se financirala nabava opreme za manji tehnološki laboratorij i izrada programa edukacije. Osim cilja promocije novih tehnologija, htjeli bismo postati jedan od manjih centara za razvoj (digitalnog) stvaralaštva u Sesvetama.

Ciljevi i očekivani rezultati
Kao dio projekta iz programa Obzor2020, Ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba, na području bivše mesne industrije Sljeme, namjerava realizirati tehnološki HUB_S. Naša želja je formirati zajednicu budućih inovatora koji će jednog dana biti korisnici tog prostora. Na taj način nastojimo stvoriti inovacijsku atmosferu te razvijati poduzetničke ambicije među mladima. Time se poseban naglasak stavlja na razvoj zajednice (community) prije fizičke izgradnje kuće HUB_S-a. Želimo inspirirati mlade ljude da postanu digitalni stvaratelji, te pomoći onima koji u svojim školama i domovima nemaju pristup tehnologijama da steknu digitalne kompetencije i na taj način im omogućimo realizaciju vlastitih ideja.

Cilj nam je potaknuti djecu na kreativnost i stvaralaštvo u prirodoznanstvenim zanimanjima kroz kontakt s novim tehnologijama u sigurnim uvjetima budući da su djeca i mladi izravni krajnji korisnici projekta. Ovaj projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih strateških dokumenata:

1. Nacrt Nacionalnoga plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2020-2026 – Provedbena aktivnost 16.3. Poticati suradnju znanstvenih institucija i poslovnih subjekata iz STEM područja s organizacijama civilnoga društva radi zajedničke provedbe projekata usmjerenih ka kreiranju novih modela društveno-ekonomskog razvoja

2. Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije – MJERA 1.2.1. Poticati provođenje programa formalnog i neformalnog građanskog obrazovanja, koji bi uključivali razvijanje ekonomske i financijske pismenosti, roditeljskih vještina, građanske, kulturne, političke i ekološke osviještenosti, potrošačke i medijske pismenosti

3. Promišljanja o strategiji obrazovanja-komunikacija Europske komisije – Prioriteti za zemlje članice: Revidirati i ojačati profesionalni profil svih nastavnih zanimanja (učitelji na svim razinama, vođe škola, profesori i nastavnici).

Kratki opis projekta

Projektom “STEM tehnologijama za budućnost Sesveta” će se širiti STEM kultura i poticati prirodoznanstveni način promišljanja među ciljanom skupinom osnovnoškolskog uzrasta na urbanom području gradske četvrti Sesvete. U tu svrhu Udruga Zelene i plave Sesvete će u suradnji s FER-om i SŠ Jelkovec kroz projekt ojačati svoje kapacitete za diseminaciju i popularizaciju STEM kulture nabavom specijalizirane STEM opreme te razvojem i provedbom posebno razvijenih tematskih radionica.

Tematska oprema koja će se realizacijom ovog projekta nabaviti će stvoriti dobre uvjete za dugoročnu suradnju između udruge, škole i fakulteta, tako što će i brojne druge generacije polaznika imati mogućnost korištenja suvremene opreme. Činjenica da će nastavno osoblje škole, ali isto tako i ljudski kapaciteti članova udruge u području STEM-a biti znatno podignuti će rezultirati daljnjom diseminacijom projektnih aktivnosti kroz redovitu nastavu i suradnju s civilnim sektorom. Oprema koja će se kroz projekt nabavit će biti dostupna lokalnom stanovništvu na korištenje bez naknade, uz pridržavanje propisanih uvjeta korištenja opreme, koje će udruga definirati kako bi zaštitila korisnika i udrugu od potencijalnih nesporazuma. Aktivnosti će se nakon završetka projekta provoditi na volonterskoj bazi od strane članova udruge u prostorijama Udruge Zelene i Plave Sesvete kao jezgre budućeg poslovnog inkubatora HUB_S.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Udruge Zelene i plave Sesvete

Elementi projekta

Element 1 – Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa popularizacije STEM-a

 • Organizirana tri treninga na temu STEM edukacija
 • Organizirano jedno studijsko putovanje u Amsterdam s ciljem stjecanja iskustva od relevantnih međunarodnih organizacija iz područja STEM-a
 • Stručni posjet Institutu za razvoj i inovativnost mladih u Zagrebu
 • Program specijalističke edukacije za stjecanje vještina u STEM području

Element 2 – Aktivnosti organizacije trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike: djecu i mlade te opću populaciju

HUB_Sesvete

 • Uređenje i opremanje prostora za održavanje radionica
 • 4 područja STEM-a (naglasak na tehničkom elementu)
 • Oprema za poduku i rad (3d printeri, CNC uređaj, elektronika za učenje, različiti uređaji za obradu materijala, računalni programi…)

Cilj razvoja HUB_Sesvete je formirati zajednicu budućih inovatora koji je jednog dana biti korisnici tog prostora i na taj način osigurati buduću promociju STEM-a u Sesvetama te poduzetničke ambicije. Osim djeci i mladima, HUB bi pružao potporu lokalnim poduzetnicima i građanima jer su oni ključ stvaranja atmosfere i mjesto budućeg zapošljavanja. HUB će time postati dom developerima, kreativcima, inovatorima i poduzetnicima s ciljem promicanja inovacija, suradnje i razmjene znanja. Unutar HUB zajednice, uz potporu udruge i partnera, podržavat će se i usmjeravati mlade talente, a HUB će postati središte inovacija, coworking prostor, platforma za razmjenu znanja i networking za sve koji su spremni zakoračiti u budućnost.

Element 3 – Razvoj i provedba (višednevnih) lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a

Aktivnosti:

 • Izrada tematskog priručnika za učenike osnovne škole 
 • Izrada simulacija 
 • Održavanje tematskih (jednodnevnih i višednevnih) radionica u STEM području 
 • Organizacija tematske posjete lokalnim i nacionalnim poduzećima 
 • Organizacija Hackathona u STEM području

Simulacije za 4 područja STEM-a

Koncept simulacija preuzet je iz američkog visokoobrazovnog sustava i koristi se mješavinom stolne igre (s elementima poput kartica, kartonskih ploča i slično) i web softvera kojim se korisnicima zadaju zadaci i simuliraju ishodi njihovih odluka. Klasični primjer takve simulacije jest lanac nabave u kojem studenti pokušavaju kroz 10 rundi postići maksimalnu ravnotežu između zaliha i potražnje. Kako za STEM područje ne postoje u ovom trenutku adekvatne simulacije za osnovnoškolski uzrast, ishod ove aktivnosti jest potpuno novi set simulacija, koje se mogu koristiti uživo ili (u skladu s trenutnom i budućom pandemijom COVID-19) iz vlastitog doma – web sustav. Testiranje s učenicima u 6. mjesecu razvoja kako bi se potvrdio interes učenika i simulacije unaprijedile prema dobivenim povratnim informacijama.

Program je osmišljen kako bi polaznike, uz same STEM vještine, podučio meta vještinama nužnima za uspješno prirodo-znanstveno razmišljanje, poput:

 • sposobnosti upravljanja neuspjesima
 • sposobnosti analogne primjene vještina iz jednog područja u drugima
 • sposobnost objektivne evaluacije učinaka i rizika svojih odluka
 • sposobnost prepoznavanja tuđih vještina i timskog rada
 • vještine traženja informacija

Ukupno 40 sudionika bit će podijeljeno u 4 skupine po 10 učenika i svaka skupina proći će temeljitu edukaciju iz 2 nasumično odabrana tematska područja, pri čemu svako područje mora pokriti barem jedna grupa i ni jedno područje više od 2 grupe. Načelo nasumičnog odabira služi tome da svaka skupina ima jedinstvenu kombinaciju vještina, kako bi kasnije u hackathonu grupe mogle biti izmiješane i učenici stekli iskustvo razmjene znanja u praksi.

Umjesto tradicionalnog pristupa u kojem se područja prvo predaju “ex-catedra”, svako tematsko područje otpočinjat će Simulacijom koja će učenike prisiliti da pokušaju riješiti probleme bez znanstvenih rješenja, odnosno vlastitom snalažljivošću i logikom.

Hackathon

Sveukupno 4 ciklusa STEM radionica u kojima sudjeluju učenici različitih osnovnih škola (10 učenika). Svaki ciklus STEM radionica uključuje stjecanje znanja iz dva područja STEM-a. Završno natjecanje škole će imati priliku sudjelovati na natjecanju u formi hackathona. Natjecanje će se organizirati kako bi se potaknuo proces kritičkog promišljanja i duh kreativnog stvaralaštva kod sudionika te kako bi se u novim uvjetima testiralo njihovo novostečeno znanje. Fakultet elektronike i računarstva i Srednja škola Jelkovec će sudjelovati u organizaciji ovog natjecanja kroz stručnu mentorsku podršku, a učenici volonteri Srednje škole Jelkovec bit će pridruženi natjecateljskim skupinama. Udruga Zelene i plave Sesvete nastupa kao organizator događanja.

Aktivnosti projekta

 • Europski projekti se nastavljaju

  Tri dana, tri projekta, tri radionice… Ovih dana je u okviru projekta Learning landscapes u Centru kulture Trešnjevka održana radionica o magistralnom biciklističkom pravcu Zagreb – Dugo Selo i ključnim priključcima. Također, u okviru projekta Centrinno održana je radionica o potrebama Sesveta za razvojem poduzetničkog i tehnološkog središta HUB_S koji bi postao generatorom novih kompetencija. Nakon radionice naši mlađi sugrađani su u okviru projekta STEM_Sesvete imali su priliku upoznati se s novim tehnologijama. O radionicama smo više govorili u emisijama HRT-a i MrežaTV.

 • Održana akcija Rezolucija Zemlja

  Danas je u Sesvetskom Kraljevcu, povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje, održana velika ekološka akcija čišćenja otpada Rezolucija Zemlja, koju udruga provodi u suradnji s glavnim pokroviteljom i inicijatorom akcije diljem Hrvatske – Večernjim listom. Ovim putem zahvaljujemo se velikom broju volontera, djelatnicima tvrtki pokrovitelja te NK Sesvetski Kraljevec koji su se odazvali na ovo događanje i koji su se hrabro i revno primili posla. Akciju su podržali ministri Tomislav Ćorić i Gordan Grlić Radman, gradonačelnik Tomislav Tomašević, saborski zastupnik Marko Pavić, ravnatelj Zaklade za razvoj civilnog društva Luka Bogdan te pojedini vijećnici gradske četvrti Sesvete i sesvetskih mjesnih odbora. Ovim putem im se zahvaljujemo na podršci! Veliku zahvalu upućujemo našim pokroviteljima i sponzorima, tvrtkama: Agroproteinka, AutoZubak grupa, Birkić, Čistoća, Hrvatske šume, Končar, Unija Nova, Sesvete-danas, Tokić, Zabavni radio i NutraPek. Bez njihove podrške u vidu donacije opreme i mehanizacije te medijskog pokroviteljstva ova akcija zasigurno ne bi uspjela. Posebno moramo istaknuti i zahvaliti se našim višegodišnjim partnerima u provedbi akcija, inicijativi Čisteći Medvjedići, čija spremnost i brzina rada mogu konkurirati i velikoj mehanizaciji. Naravno, ne smijemo izostaviti niti naše lovačko društvo Priroda Sesvete, koji su nas počastili vrhunskim gulašem o kojem će se dugo pričati. Akcija će se ovih dana nastaviti odvozom prikupljenog otpada. Nadamo se da nam naša draga obitelj labudova nije pretjerano zamjerila današnju uzurpaciju, ali vjerujemo da će odsada imati priliku uživati u čišćem okolišu. Veliki pozdrav do iduće akcije, kada vas očekujemo u još većem broju!

 • Rezolucija Zemlja u Soblincu

  Danas smo čistili šumu oko soblinečkih bajera. Ni evidentno nadolazeća kiša nije zaustavila nešto više od 30-ak sudionika akcije čišćenja šume oko soblinečkih bajera. Akcija je realizirana u organizaciji ZIPS-a, a u suradnji sa gradskom Čistoćom i zagrebačkom Vodoprivredom. Vodoprivreda je svojom mehanizacijom počistila navoze gradjevinskog, već sraslog otpada uz cestu, a Čistoća je stavila na raspolaganje svoje vozilo s s utovarnom rukom, kojim je utovarana po šumi prikupljena plastika, kućni namještaj, gume… koje su skupljali orni i dobro raspoloženi građani Sesveta. Prikupljeno je otpada za tri Čistoćina vozila. Odvezen je, zbog kiše, samo jedan navoz. Druga dva će biti odvezena čim putevi do šume malo presuše.
  Ova akcija je, kiši usprkos, uspjela proba za veliku akciju čišćenja u Sesvetskom Kraljevcu 23.04.2022. u kojoj, u sklopu projekta Večernjeg lista Rezolucija Zemlja, sudjeluju nama bliska i draga šumska bića iz Čistećih medvjedića. Očekujemo i Vaš odaziv dragi sugrađani.
  SVI su dobrodošli! Jer, Sesvete su naš Dom!

 • STEM u knjižnici

  Danas je u knjižnici u Dupcu s prvim razredom osnovne škole održana radionica o važnosti zaštite okoliša, osnovama kemije i fizike te matematičkim kombinacijama. Učenici su imali priliku spašavati životinjski svijet od izljeva nafte (i saznati zašto je bolje da do istoga ne dođe), upoznati se s magnetizmom te kroz igru otkriti kako doći do rješenja za matematičke kombinacije. Podsjetimo, radionica je održana u okviru projekta STEM_Sesvete, sufinanciranog iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

 • Radionica 3D modeliranja

  Danas je u prostorijama udruge održana radionica 3D modeliranja na kojoj su sudjelovali učenici SŠ Jelkovec te OŠ Luka. Učenici su imali priliku upoznati se s osnovama modeliranja te pripremom materijala za ispis. Tijekom narednih tjedana iščekuje nas nastavak radionica, a tijekom kojih će učenici imati priliku ispisati vlastite radove te se upoznati s metodom laserskog izrezivanja materijala. Podsjetimo, radionice se odvijaju u okviru projekta STEM_Sesvete, sufinanciranog u okviru projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”.