Robotika- materijali


TEMATSKI PRIRUČNIK

Tematski priručnik služi kao pomoćno sredstvo u provedbi praktičnih eksperimenata u okviru programa/kombinacija tematskih radionica. Sadržava 10 ili više zadataka i smjernica podijeljenih u 3 težine. Svaki zadatak ima 1-2 stranice. Priručnik sadržava informacije važne za zadatak, poput potencijalnih alternativa, preduvjeta, zakonitosti i ograničenja. Priručnik je putem ove web stranice besplatno dostupan kao digitalna verzija svim zainteresiranim građanima putem naše web stranice, a sudionici će imati priliku koristiti ga uz naše mentore u tiskanom obliku.


SIMULACIJA

Za svaku od 4 cjeline izradili smo interaktivnu igru koja simulira neka od važnih načela za to područje. Preuzmite Simulaciju za Robotiku i naučite načela postavljanja uputa u nizu!