Biciklistička staza Sava – Medvednica

2

Udruga Zelene i plave Sesvete uputila je Gradu Zagrebu projektnu ideju biciklističke staze rijeka Sava – Vugrovec, ukupne dužine oko dvanaest kilometara. Prijedlog se zasniva na osnovnoj ideji udruge o povezivanju Medvednice s rijekom Savom zelenim koridorom koji bi, osim visoke ekološke i krajobrazne vrijednosti, omogućavao smještaj sadržaja javne namjene. Predložena biciklistička, odnosno pješačko-biciklistička staza najvećim bi dijelom pratila smjer korita potoka Vugera.

Kada govorimo u okvirima Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi, bitno je istaknuti načelo cjelovitosti biciklističke infrastrukture. Sukladno Pravilniku, biciklistička infrastruktura trebala bi težiti cjelovitosti i izravnosti, a koja se osigurava međusobnim povezivanjem biciklističkih prometnih površina u biciklističku mrežu i njihovom integracijom u cestovnu mrežu. S obzirom na to je sesvetska biciklistička infrastruktura na margini razvoja Grada Zagreba, u njenom kontekstu ne možemo govoriti niti o cjelovitosti, niti o umreženosti. Ovom stazom ostvarila bi se upravo oba načela. Izravnim spojem na buduću biciklističku magistralu Greenway ostvarila bi se povezanost s Gradom Zagrebom. Predložena staza prolazi središtem Sesveta kojem živi te kojem gravitira najveći dio Sesvećana. Naravno, pritom je potrebno razvijati i druge biciklističke pravce, no ovom stazom ostvario bi se značajan korak u povezivanju Sesveta s ostatkom Grada te napravio iskorak u povezivanju juga i sjevera (trenutni dominantni pravci su zapad-istok).

0

Stoga, kao dio cjelovitog rješenja povezivanja rijeke Save i Medvednice, udruga predlaže sljedeće:

 1. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od savskog nasipa do Ivanjorečke ceste, kao spoja postojeće biciklističke infrastrukture s budućim magistralnim pravcem Greenway, ukupne dužine oko 1,5 kilometara
 2. Rekonstrukciju i usklađivanje postojeće biciklističke infrastrukture od Ivanjorečke ceste do Slavonske avenije te uz Ulicu Ljudevita Posavskog s Pravilnikom o biciklističkog infrastrukturi, ukupne dužine oko 2,5 kilometara
 3. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od Ulice Ljudevita Posavskog od kontaktne točke s Vuger potokom do željeznice, ukupne dužine oko 350 metara
 4. Izgradnju pješačko-biciklističkog vijadukta preko željeznice i spoja s budućim intermodalnim čvorištem u Sesvetama
 5. Rekonstrukciju postojeće staze uz Vuger potok i usklađivanja s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi, ukupne dužine oko 1,5 kilometara
 6. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od rasadnika Brestje do dobrodolskog kanala, ukupne dužine oko 1 kilometar
 7. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od dobrodolskog kanala do Dobrodolske ceste u najoptimalnijoj varijanti (uz Vuger potok ili korištenjem postojećih puteva javnog dobra), ukupne dužine 1 – 1,3 kilometara
 8. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od Dobrodolske ceste do Vugrovca Donjeg korištenjem postojećih puteva javnog dobra, ukupne dužine oko 1,7 kilometara
 9. Izgradnju pješačko-biciklističke staze od Vugrovca Donjeg do crkve u Vugrovcu, u najoptimalnijoj varijanti (uz Vuger potok ili korištenjem postojećih puteva javnog dobra), ukupne dužine 1,7 – 1,9 kilometara

Osim glavnog kraka, koji bi izravno povezivao Vugrovec i rijeku Savu, udruga predlaže uređenje odvojaka manjeg mjerila koji bi povezali pokrajnje dijelove Sesveta na koje se staza oslanja:

 1. Izgradnja pješačko-biciklističke staze Ljudevita Posavskog – potok Reka – željeznička postaja Sesvetska Sopnica
 2. Uređenje Ulice Ivana Keleka s ciljem usporavanja automobilskog prometa te usklađivanja s Pravilnikom o biciklističkog infrastrukturi. Ova cesta predstavlja glavni dijagonalni pravac prema postojećem i budućem središtu Sesveta

1

Prikaz predložene staze i pripadajućih odvojaka

Uz stazu  je potrebno izgraditi veći broj odgovarajućih odmorišta i stajališta te izraditi putokaze radi lakšeg kretanja u prostoru te priključivanja u mrežu biciklističkih staza. Nadalje, stazu je potrebno povezati s postojećim sadržajima u prostoru. Uz stazu je potrebno ostvariti adekvatno krajobrazno uređenje, pri čemu će stazu cijelom dužinom pratiti drvored ili drugi prihvatljivi oblici visokog raslinja te krajobrazno uređenje uz prateće sadržaje te potok Vuger. Na razdaljinama od maksimalno 300 m potrebno ostvariti spojeve na biciklističku stazu i prijelaze preko Vuger potoka.

U prilogu se nalaze fotografije navedene rute:

5

Ljudevita Posavskog – potrebno usklađivanje staze s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi

4

Potok Vuger u blizini rasadnika Brestje

3

Dobrodol – postojeći sadržaji

Staza bi imala brojne funkcije, od kojih možemo istaknuti: rekreativnu, ciklo-turističku te onu u okviru održive urbane mobilnosti. U ekološkom smislu stvorila bi koridor za povezivanje Medvednice i Save kao jedinstvenog prirodnog sustava.  Imovinsko-pravni odnosi i postojeća infrastruktura omogućuju njezinu jednostavniju realizaciju, a njezinim ostvarenjem mogao bi se istaknuti kulturno-povijesni značaj sesvetskog prostora (Rimska cesta), o čemu smo govorili u prethodnom dopisu Uredu.

1

Predložena staza bila bi od iznimnog značaja za brojne Sesvećane, stoga se nadamo da će Grad Zagreb prepoznati ovaj prijedlog projekta.

Gajišće – problemi javnog prijevoza

Stanovnici sjevernog Gajišća izdvojeni su od usluga javnog prijevoza u Zagrebu iako žive u širem središtu Sesveta, posebice otkako je smanjen broj buseva linije 212. Pritom je udaljenost od najbližih kuće do najbliže postaje na Selčinskoj ulici otprilike 300 metara, dok je do posljednjih kuća u naselju potrebno hodati gotovo kilometar. Paralelno s time postoje linije ZET-a koje voze prema sjeveru Bistričkom i Varaždinskom ulicom, na kojima se autobusi ne zaustavljaju gotovo kilometar i pol između postaja.

47687349_1977488435704736_2298297048027365376_n

Stoga udruga, na inicijativu dijela građana, predlaže postavljanje autobusnih postaja na križanju Bistričke i Bartola Kašića, na jednom kraju, te križanju Varaždinske i Vladimira Vidrića, na drugom kraju naselja (blizina vrtića i koridor buduće Branimirove). Time bi javni prijevoz približili većem broju stanovnika Gajišća.

Brže od Sesveta do Zagreba na biciklu?

Ideja o biciklističkoj magistrali Zagreb – Dugo Selo postoji nekoliko godina, a prvi se tom temom bavio Sindikat biciklista. Kasnije su tu temu u stručnom radu obradili studenati krajobrazne arhitekture Helene Miholić, Vitorije Šokec Plepelić, Lovre Ćuka i Davida Kramarića te Marijo Spajić koji ju je obradio u širem kontekstu razvoja biciklističke infrastrukture Sesveta. Stručni rad postao prve skupine je prvi studentski rad koji je Grad preuzeo od Agronomskog fakulteta s ciljem realizacije.

Predviđeno je da biciklistička magistrala bude duga 23,8 kilometara, a bila bi podijeljena na osam dionica. Radila bi se uz željezničku prugu te bi se tako oživio i sam prostor oko pruge.

Projekt je predstavljen 2016. godine, a mi donosimo dio projekta koji se odnosi na dionice koje prolaze kroz Sesvete. Ovaj projekt bi mogao biti od iznimne vrijednosti za Sesvećane jer bi značajno ubrzao biciklističko kretanje prema središtu grada. Također, ova magistrala bi vožnju učinila značajno sigurnijom u odnosu na postojeće stanje, gdje bi se biciklisti trebali kretati iznimno prometnom Zagrebačkom cestom.

Nadamo se skoroj realizaciji, s obzirom da ne govorimo o skupoj i kompliciranoj investiciji!

Produžetak Ulice kneza Branimira

Na inicijativu članova udruge u gradskoj skupštini i u gradskom vijeću pokrenuto je pitanje produžetka Branimirove ulice, svojevrsne zaobilaznice oko Sesveta. Izgradnjom ceste rasteretilo bi se središte Sesveta od automobilskog prometa. Osim inicijative za izgradnje, tražilo se revidiranje projekta zbog nelogičnosti. Temeljem inicijative na gradskoj razini je osnovano povjerenstvo za provedbu projekta Branimirove.

http://www.sesvete-danas.hr/vijesti/uz-branimirovu-do-glibokog-jarka-vodstvo-sesveta-zeli-i-vukovarsku-do-sesveta-7389

S obzirom na česte upite vezane uz smještaj koridora Branimirove te njenog mogućeg izgleda, odlučili smo vam ponuditi nekoliko shematskih prikaza iste. Unaprijed moramo istaknuti da je ovo predodžba udruge s obzirom na dostupne informacije. Stvarni izgled Branimirove utvrdit će se projektnom dokumentacijom.

Međutim, građani imaju značajnu ulogu u odlučivanju o svojoj (neposrednoj) okolici. Svaki projekt trebamo gledati kao dugoročno rješenje koje ostavlja trajni trag u prostoru i definira ga. Stoga ne smijemo olako prihvaćati djelomična rješenja, već trebamo pronaći rješenje koje će postići kompromis između zaštite okoliša i napretka infrastrukture. Vi ste već pokazali da su alternative moguće!

Više informacija o Generalnom urbanističkom planu na: https://geoportal.zagreb.hr/Karta?tk=2

Prijedlozi pješačko-biciklističkih staza u Sesvetama

Kada je u pitanju problem prometa u Sesvetama, često se fokusiramo isključivo na automobilski promet, u potpunosti zanemarujući druge oblike prijevoza. Tu možemo govoriti o raznim oblicima javnog prijevoza, pješačenju ili bicikliranju. Oslanjanje na automobilski promet je neodrživo i iracionalno. Dobar pokazatelj razvijenosti društva je upravo ovisnost o automobilu i stupanj razvijenosti javnog prijevoza i biciklističke infrastrukture.

Udruga se tijekom svog postojanja zalagala za izradu biciklističke infrastrukture na području Sesveta. Pritom je prvenstveno ukazivala na potrebu povezivanja Medvednice i rijeke Save pješačko-biciklističkim koridorima duž potoka Vugera, kao inicijalni začetak kvalitetne infrastrukture. Dugoročni cilj je povezivanje svih dionica u jedinstveni sustav povezivanjem sa Zagrebom, međunarodnom biciklističkom magistralom Greenway uz rijeku Save te formiranje intermodalno čvorišta u središtu Sesveta. Svojim zalaganjem stvorena je inicijativa za pješačku biciklističku stazu uz potok Vuger, na temelju koje je raspisan natječaj za izradu projekta i uređenja.

S obzirom na prostorne kapacitet kojima raspolažemo u Sesvetama, Udruga se zalaže za kontinuirano i cjelovito uređenje pješačko-biciklističke infrastrukture. Ova infrastruktura podrazumijevala bi potrebnu organizaciju prostora sukladno Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi. Svoje prijedloge predstavili smo članovima vijeća gradske četvrti, a pojedine prijedloge smo odlučili i izložiti.

Prvi prijedlog je uređenje pješačko-biciklističke staze na Varaždinskoj ulici uz Gliboki (Duboki) jarak, ali i u cijeloj njenoj dužini. Ova dionica iznimno je opasna za kretanje, zbog čega ju većina građana izbjegava.

Ovom stazom omogućili bismo stanovnicima Popovca brže kretanje prema Sesvetama, pogotovo jer govorimo o kratkoj dionici. Biciklistička staza trebala bi biti dio šire infrastrukture i omogućiti neovisnost spram motoriziranog prometa.

Na inicijativu udruge Zelene i plave Sesvete započeti su razgovori o rješavanju problema željeznice u Sesvetama. Tijekom razgovora inicirala se i realizacija biciklističke magistrale Sesvete (Dugo Selo) – Zagreb, koja bi bila smještena sa sjeverne strane pruge. U prilogu izlažemo prijedlog mogućeg uređenja navedene magistrale.

Paralelno s magistralom uz prugu, uređenje staze na dužini Zagrebačka – Bjelovarska – Dugoselska značilo bi povećanje sigurnosti u kretanju pješaka i biciklista. Za navedenu dionicu već je raspisan natječaj za uređenje, što ne mora nužno značiti izvedbu u skladu s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi (što vidimo na primjeru brojnih staza u Sesvetama, ali i u Gradu). Stoga već sada sugeriramo odvojenje pješačkog i biciklističkog prometa zelenim koridorom, unutar kojeg bi se mogao posaditi drvored.

Ovom stazom omogućili bismo stanovnicima Sesvetskih Sela brže kretanje prema Sesvetama. Biciklistička staza trebala bi biti dio šire infrastrukture i nadovezivati se spojevima na buduću biciklističku magistralu uz prugu na prihvatljivim udaljenostima.

Značajnim uspjehom smatramo da je na inicijativu udruge donesena odluka o uređenju pješačko-biciklističke staze uz potok Vuger. Staza će povezati Zagrebačku ulicu i rasadnik Brestje, koji bi trebao postati glavni sesvetski park. Radovi na stazi su prema obećanju gradske uprave trebali početi već početkom svibnja, no trenutno je u fazi raspisivanje natječaja za izvedbu.

Na temelju toga udruga izlaže svoj prijedlog mogućeg rješenja navedene staze, koja osim odvojenja pješaka i biciklista predviđa i krajobrazno uređenje cijele dionice potoka (što drvoredima, što drugim načinima oblikovanja). Uz staze bi trebalo predvidjeti odmarališta i druge popratne sadržaje.

Ovom stazom omogućili bismo stanovnicima Sesveta brže kretanje kroz središte Sesveta, ali i ugodnu rekreaciju. Biciklistička staza trebala bi biti dio šireg konteksta povezivanja Medvednice i Save.