Biciklistička staza uz Vuger potok – geneza propasti jednog projekta

Udruga Zelene i plave Sesvete je 2015. svoje djelovanje započela upravo inicijativom za realizaciju pješačko-biciklističke staze uz Vuger potok. Inicijalni prijedlog odnosio se upravo na predmetnu duljinu od Zagrebačke ceste do rasadnika Hrvatskih šuma, kao jedno od najkorištenijih prostora za sport i rekreaciju u Sesvetama, a s dugoročnim ciljem povezivanja Medvednice i Save pješačko-biciklističkim koridorima. Inicijativi su se pridružili profesori Arhitektonskog fakulteta koji su izradili prijedlog uređenja staze, a koji je potom upućen tadašnjim predstavnicima Vijeća gradske četvrti Sesvete. Navedeni prijedlog uređenja nije uzet u obzir, a staza je izvedena prema drugom projektu koji nije predviđao otkup dijela privatnog zemljišta, odnosno fokusirao se isključivo na česticu kojom upravljaju Hrvatske vode. Pritom je dio rješenja ušao duboko u korito potoka, umjesto da se predvidjelo proširenje staze istočno od današnjeg položaja.

Tijekom izvođenja radova udruga je opetovano upozoravala na nepravilnosti, što pisanim putem preko dostupnih medijskih kanala te službenih dopisa gradskoj četvrti, što usmenim putem tijekom zajedničkih sastanaka s predstavnicima gradske vlasti. Na navedene dopise i usmena upozorenja je udruga zaprimila jedan službeni odgovor. Dokumenti u nastavku.

Dopis Vijeću gradske četvrti tijekom prve faze izvođenja staze (do Gimnazije Sesvete)

Očitovanje tvrtke JurkonProjekt d.o.o.

Upit upućen gospođi Darinki Jug, predstavnici Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša

Uklanjanje glomaznog i građevinskog otpada iz Sljemena

Nakon prvih napisa o prikupljanju velikih količina glomaznog otpada na području bivše mesne industrije Sljeme (5. siječnja), gradska vlast je odreagirala uklanjanjem glomaznog otpada s parkirališta te početkom uklanjanja građevinskog otpada iz kruga Sljemena (poput uspornika, stupova rasvjete, šute preostale od iskopa cesta i sl.).

Tijekom prve objave smo upozoravali na nesvakidašnji prizor odlaganja otpada iz vozila ZG Holdinga (iskrcaj šute iz kamiona i razgrtanje bagerom), a čemu je oko 13:00 sati svjedočio upravo član naše udruge. To smatramo nedopustivim s obzirom na to da to nije službeno odlagalište Grada Zagreba. Nažalost, ovo je višegodišnja praksa odlaganja otpada na ovom prostoru, što je vrlo jasno vidljivo iz pregleda ranijih satelitskih snimaka.

Iako su nas pojedini predstavnici službi uvjeravali u suprotno, na terenu su bili zatečena upravo vozila ZG Holdinga, a što je vrlo lako utvrditi GPS lokatorom kojim raspolažu sva vozila Holdinga. No, čak i da nisu, onda je još veća poražavajuća činjenica da se netko neometano može godinama kretati unutar kompleksa i odlagati otpad.

Istaknut ćemo, najveći dio ovog otpada i odnosa prema prostoru su relikt nekadašnjeg upravljanja, no dio otpada je nastao upravo u vrijeme pisanja našeg posljednjeg statusa na Facebook stranici udruge. Vjerujemo, i nadamo se, da su današnja zbivanja vezana uz odvoz otpada odraz nove politike upravljanja otpadom u Gradu Zagrebu i da nećemo svjedočiti ponovnom dovozu, unatoč tome što su radnici Vodovoda i odvodnje na terenu izjavili da oni imaju ugovorno pravo odlaganja otpada upravo na toj lokaciji.

Također, nadamo se da će uskoro biti ponovno uspostavljena zaštitarska služba na području Sljemena, kako bi se osigurao prostor te kako bi se spriječila krađa inventara kojoj možemo svjedočiti posljednjih mjeseci. Trenutno je vrlo lako ući u kompleks, stoga brojni sakupljači sekundarnih sirovina koriste priliku i zlorabe ovu situaciju za uništavanje preostalih objekata. Podsjetimo, od 1. prosinca je ukinuta zaštitarska služba na području Sljemena nakon raskida ugovora sa zaštitarskom tvrtkom. Nadalje ćemo izvještavati o situaciji unutar Sljemena, ali i upozoravati ukoliko primijetimo nove propuste!

Projekt ReGreen Croatia

U četvrtak 2. prosinca 2021. godina održana je prva u nizu radionica projekta ReGreen Croatia, čime je označen početak svih aktivnosti koje se nastavljaju i tijekom narednog tjedna. Prva radionica održana je online putem, na njoj su sudjelovali brojni stručnjaci iz područja krajobrazne arhitekture i zaštite okoliša.

Radionica je započela utvrđivanjem ključnih dionika koji su važni u informiranju i stvaranju relevantnih rješenja svih dionika u kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim vremenskim okvirima, što se može sažeti u tri temeljna koraka:

1.       Određivanje skupova izazova

2.       Određivanje skupova potreba

3.       Vizija osmišljenih idejnih rješenja za određene vremenske okvire.

Sudionici ove radionice bavili su se koracima 1 i 2, pri čemu su zajednički razmatrali i identificirali najrelevantnije skupove izazova. Za svaki sektor koji predstavljaju, grupa je obrađivala 5 potkategorija:

  • Tehnološki izazovi
  • Izazovi vezani uz energiju
  • Izazovi okoliša
  • Društveni izazovi
  • Izazovi vezani uz infrastrukturu

Rezultati su kategorizirani i iz njih su identificirane povezane potrebe i radnje te će potom biti korišteni kao osnova za rad druge radionice, koja će se uživo na Agronomskom fakultetu te u prostorijama udruge, u razdoblju od 8. do 10. prosinca.

Toplinski otoci – Zagreb

Udruga Zelene i plave Sesvete u projektu sudjeluje kao partner u provedbi sa Zavodom za krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost, Sveučilišta u Zagrebu, te institucijom Trinity College, Sveučilišta u Dublinu, kao nositeljem projekta.

Ovaj projekt, punog naziva ReGreen Croatia – Shaping nature based climate innovation solutions in Zagreb, financiraju EIT Climate-KIC (Knowledge and inovation Community) te Europska unija. Također, podržava ga Europski institut za inovacije i tehnologiju, čiji je osnovni zadatak identifikacija i podrška inovacijama koje pomažu društvu da umanji negativne posljedice klimatskih promjena te prilagodbu istima. Cilj projekta je razviti i oblikovati „živi laboratorij“ (living lab) kao model usluge koji upravlja otvorenim inovacijskim ekosustavom u kojem različiti sudionici surađuju u fizičkom ili virtualnom prostoru. Primijeniti će se metodologija koja sukreira, prototipizira, testira te potvrđuje i promovira širenje inovativnih rješenja temeljenih na prirodi (programe, proizvode, usluge i procese), a koja mogu utjecati na smanjenje utjecaja toplinskog otoka.

Hrvatska se, kao i cijeli svijet, suočava s brojnim izazovima vezanim uz klimatske promjene, pri čemu se Grad Zagreb, kao najveća urbana cjelina posebno ističe te suočava s problemom pojave toplinskih otoka. Stoga će se sudionici nastojati ponuditi rješenje za odabranu lokaciju u Sesvetama.

Gostovanje u emisiji Radija Sljeme – Moj firtl

Gostovanjem u Emisiji “Moj firtl”, Marijo Spajić je danas predstavljao udrugu u okviru podrške inicijative gradnje trga u Kašini, a čiji je idejni začetnik član Vijeća gradske četvrti, Ivan Dokša. Marijo je govorio o važnosti javnih prostora, potrebe razvoja plana zelene infrastrukture te mogućnostima povlačenja sredstava upravo za ovakav tip projekata iz fondova Europske unije. Više o samoj inicijativi možete poslušati i pogledati putem poveznice:

Mario Kozić – pametni materijali i 3d print

U okviru projekta STEM_Sesvete, sufinanciranog iz ESiF fondova u prostorijama udruge održano je predavanje o tehnologijama 3D ispisa. Predavač je Mario Kozić, mikropoduzetnik iz Sesveta s dugogodišnjim iskustvom ovog oblika proizvodnje. Prvi dio uvodnog predavanja dostupan putem našeg YouTube i Facebooka kanala, poveznica u nastavku:

Mario tijekom predavanja govori općenito o 3D ispisu; metodama i tehnikama ispisa te primjeni 3D ispisa u svakodnevnom životu te u industriji. Predavanje su izravno slušali naši partneri na projektu, profesori u učenici Srednje škole Jelkovec, a koji će u sklopu projekta imati ulogu mentoriranja sesvetskih osnovnoškolaca u stjecanju znanja iz STEM područja. Uskoro nas očekuju nove radionice iz područja aditivnih tehnologija, koje će jednako tako biti dostupne putem našeg kanala.