Projekt ReGreen Croatia

U četvrtak 2. prosinca 2021. godina održana je prva u nizu radionica projekta ReGreen Croatia, čime je označen početak svih aktivnosti koje se nastavljaju i tijekom narednog tjedna. Prva radionica održana je online putem, na njoj su sudjelovali brojni stručnjaci iz područja krajobrazne arhitekture i zaštite okoliša.

Radionica je započela utvrđivanjem ključnih dionika koji su važni u informiranju i stvaranju relevantnih rješenja svih dionika u kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim vremenskim okvirima, što se može sažeti u tri temeljna koraka:

1.       Određivanje skupova izazova

2.       Određivanje skupova potreba

3.       Vizija osmišljenih idejnih rješenja za određene vremenske okvire.

Sudionici ove radionice bavili su se koracima 1 i 2, pri čemu su zajednički razmatrali i identificirali najrelevantnije skupove izazova. Za svaki sektor koji predstavljaju, grupa je obrađivala 5 potkategorija:

  • Tehnološki izazovi
  • Izazovi vezani uz energiju
  • Izazovi okoliša
  • Društveni izazovi
  • Izazovi vezani uz infrastrukturu

Rezultati su kategorizirani i iz njih su identificirane povezane potrebe i radnje te će potom biti korišteni kao osnova za rad druge radionice, koja će se uživo na Agronomskom fakultetu te u prostorijama udruge, u razdoblju od 8. do 10. prosinca.

Toplinski otoci – Zagreb

Udruga Zelene i plave Sesvete u projektu sudjeluje kao partner u provedbi sa Zavodom za krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost, Sveučilišta u Zagrebu, te institucijom Trinity College, Sveučilišta u Dublinu, kao nositeljem projekta.

Ovaj projekt, punog naziva ReGreen Croatia – Shaping nature based climate innovation solutions in Zagreb, financiraju EIT Climate-KIC (Knowledge and inovation Community) te Europska unija. Također, podržava ga Europski institut za inovacije i tehnologiju, čiji je osnovni zadatak identifikacija i podrška inovacijama koje pomažu društvu da umanji negativne posljedice klimatskih promjena te prilagodbu istima. Cilj projekta je razviti i oblikovati „živi laboratorij“ (living lab) kao model usluge koji upravlja otvorenim inovacijskim ekosustavom u kojem različiti sudionici surađuju u fizičkom ili virtualnom prostoru. Primijeniti će se metodologija koja sukreira, prototipizira, testira te potvrđuje i promovira širenje inovativnih rješenja temeljenih na prirodi (programe, proizvode, usluge i procese), a koja mogu utjecati na smanjenje utjecaja toplinskog otoka.

Hrvatska se, kao i cijeli svijet, suočava s brojnim izazovima vezanim uz klimatske promjene, pri čemu se Grad Zagreb, kao najveća urbana cjelina posebno ističe te suočava s problemom pojave toplinskih otoka. Stoga će se sudionici nastojati ponuditi rješenje za odabranu lokaciju u Sesvetama.