Arboretum Sv. Franje – vrste stabala

Pitali ste se koja su stabla predviđena za sadnju u budućem Arboretumu sv. Franje? Prenosimo dio popisa stabala uz pripadajuće slikovne prikaze! Sadni materijal sastoji se od bjelogoričnih i crnogoričnih stabala (ili visokih grmova, ovisno o klasifikaciji posebnih vrsta). Stabla su grupirana prema vrstama, tako da ćete šetnjom kroz budući arboretum biti u prilici učiti razlike između pojedinih vrsta.

Primjerci su smještani u prostoru prema njihovim značajkama: teksturama, boji, posebnim obilježjima (cvijet, plod…), visini, a da su pritom komplementarni sa svojim susjedima (npr. tamna crnogorica u pozadini i svijetla bjelogorica kao akcent). Nadamo se da će vam ovaj mali slikovni zapis pomoći, ali vas prvenstveno pozivamo da sami obiđete budući arboretum i pridružite nam se na sadnji!

Ovim putem se ponovno zahvaljujemo našim glavnim donatorima!