Simulacija za učenike: Pametni materijali

Kao i sve simulacije iz ovog programa, i ova simulacije dostupna je u 2 oblika, u tiskanom obliku koji je na raspolaganju polaznicima radionica u Udruzi Zelene i Plave Sesvete te u interaktivnom obliku na ovim stranicama.

Pametni materijali

Novi oblici proizvodnje, poput 3d printanja i CNC obrade, iznimno su ovisni o dobrom poznavanju karakteristika materijala koje koristimo i temeljnih načela fizike.

Da bismo približili neka od tih načela, izradili smo simulaciju u kojoj je vaš cilj pomoći mravu da prijeđe s jedne strane ekrana na drugu. Vi ćete mu pomoći tako što ćete graditi most. No oprez, most je jako osjetljiv na sile u prirodi i morate dobro razmisliti kako postići ravnotežu!