STEM tehnologijama za budućnost Sesveta

 • Posjet FER-u – STEM edukacija za partnere u provedbi projekta

  U razdoblju od 8. do 10. rujna, Srednja škola Jelkovec i Udruga Zelene i plave Sesvete sudjelovali su u aktivnostima edukacije u području STEM-a na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Aktivnosti su obuhvaćale stjecanje znanja iz različitih tehničkih područja STEM-a putem predavanja te radioničke aktivnosti gdje su učenici Srednje škole Jelkovec imali priliku upoznati se s robotikom i programiranjem. Ova aktivnost je vezana uz projektni Element 1 – Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa popularizacije STEM-a.

  Pozivni plakat na sudjelovanje u aktivnostima

  Tijekom prvog dana posjeta održana su predavanja na temu pametnih kuća i uštede energije. Drugi dan predstavljene su mogućnosti robotike u vodi, a tijekom treći dan obilježile su isključivo radioničke vježbe. U prilogu su fotografije nastale tijekom posjeta. Ovim putem zahvaljujemo se našim domaćinima s FER-a koji su nas velikodušno ugostili i održali odlična predavanja!

 • Razvoj simulacija – STEM

  U suradnji s našim partnerima i vanjskim izvođačima na projektu, u procesu smo izrade računalnih simulacija za poduke iz svih područja STEM-a, s posebnim naglaskom na matematiku, kodiranje, robotiku i rad s pametnim materijalima.

  Za potrebe radionica izradit će se posebno osmišljene interaktivne simulacije kojima će cilj na početku rada biti “uroniti” polaznike u problematiku i kroz izravno iskustvo dovesti do dubljeg razumijevanja temeljnih pojmova. Simulacije će biti kombinacija fizičkih predmeta (poput stolnih igara) i web igre, tako da polaznici mogu po potrebi sudjelovati i od kuće. Slično uzorima iz poslovnih simulacija, sve simulacije bit će formirane u obliku natjecanja u kojem će znanje i razumijevanje stečeno kroz radionice omogućiiti bolji uspjeh. Ideja je kroz različite problemske zadatke djeci približiti logički način razmišljanja, a tek potom uvesti u rad sa stvarnim uređajima.

  Simulacije će se koristiti tijekom izvedbe višednevnih radionica. Međutim, želja nam je u najvećoj mogućoj mjeri isto to iskustvo prenijeti i u web okolinu kako bi polaznici, ali i sva druga zainteresirana djeca mogla testirati svoje vještine i povećati interes za znanstveni pristup životu. To znači da će se tehnički neograničen broj djece moći registrirati i sudjelovati u simulacijama u timovima putem web stranice koja će nastati u okviru projekta “STEM tehnologijama za budućnost Sesveta”.

  Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Udruge Zelene i plave Sesvete

  This image has an empty alt attribute; its file name is nzrcd-u-boji.jpg

 • Održan sastanak partnera

  U četvrtak, 22. srpnja 2021. godine održan je prvi, inicijalni sastanak partnera na provedbi projekta “STEM tehnologijama za budućnost Sesveta”. Na sastanku su nam se pridružili predstavnici FER-a te Srednje škole Jelkovec. Partnerima je predstavljen prijedlog hodograma te su dogovorena razdoblja kada će se provoditi pojedini segmenti projekta.

  This image has an empty alt attribute; its file name is nzrcd-u-boji.jpg

Opći podaci o projektu

Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.04.2.1.10

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

Ukupna vrijednost projekta: 1.171.693,55 kuna

Razdoblje provedbe: 12. svibnja 2021. – 12. studenog 2022.

Kontakt za više informacija: info@zeleneiplavesesvete

Poveznica na stranicu Europskog strukturnog i investicijskog fonda: http://www.strukturnifondovi.hr

Svrha i opravdanost projekta

Već je početkom desetljeća u OP Učinkoviti Ljudski Potencijali istaknut problem neusklađenosti potreba tržišta sa znanjem i vještinama, a taj se jaz ubrzano širi kako tehnologija preuzima sve veći broj radnih mjesta. Posebno su ranjive, kako je naznačeno i u OPULJP-u, skupine u strukovnom obrazovanju. Opravdanost provedbe ovog projekta u Sesvetama je u činjenici da Sesvete sa svojom širom ruralnom okolicom imaju tradicionalno velik udio strukovnih djelatnosti. Gradska četvrt Sesvete prema službenim statističkim podacima Grada Zagreba ima najmlađu strukturu stanovništva na području grada, o čemu u prilog govori i podatak da na području Sesveta djeluje 10 osnovnih i dvije srednje škole.

Svrha ovog projekta je izraditi kapacitete Udruge i partnera za trajnu i dugoročnu provedbu inovativnog programa razvoja motivacije za STEM-om kao izravne ciljne skupine ovog poziva. Projektom bi se financirala nabava opreme za manji tehnološki laboratorij i izrada programa edukacije. Osim cilja promocije novih tehnologija, htjeli bismo postati jedan od manjih centara za razvoj (digitalnog) stvaralaštva u Sesvetama.

Ciljevi i očekivani rezultati
Kao dio projekta iz programa Obzor2020, Ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba, na području bivše mesne industrije Sljeme, namjerava realizirati tehnološki HUB_S. Naša želja je formirati zajednicu budućih inovatora koji će jednog dana biti korisnici tog prostora. Na taj način nastojimo stvoriti inovacijsku atmosferu te razvijati poduzetničke ambicije među mladima. Time se poseban naglasak stavlja na razvoj zajednice (community) prije fizičke izgradnje kuće HUB_S-a. Želimo inspirirati mlade ljude da postanu digitalni stvaratelji, te pomoći onima koji u svojim školama i domovima nemaju pristup tehnologijama da steknu digitalne kompetencije i na taj način im omogućimo realizaciju vlastitih ideja.

Cilj nam je potaknuti djecu na kreativnost i stvaralaštvo u prirodoznanstvenim zanimanjima kroz kontakt s novim tehnologijama u sigurnim uvjetima budući da su djeca i mladi izravni krajnji korisnici projekta. Ovaj projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih strateških dokumenata:

1. Nacrt Nacionalnoga plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2020-2026 – Provedbena aktivnost 16.3. Poticati suradnju znanstvenih institucija i poslovnih subjekata iz STEM područja s organizacijama civilnoga društva radi zajedničke provedbe projekata usmjerenih ka kreiranju novih modela društveno-ekonomskog razvoja

2. Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije – MJERA 1.2.1. Poticati provođenje programa formalnog i neformalnog građanskog obrazovanja, koji bi uključivali razvijanje ekonomske i financijske pismenosti, roditeljskih vještina, građanske, kulturne, političke i ekološke osviještenosti, potrošačke i medijske pismenosti

3. Promišljanja o strategiji obrazovanja-komunikacija Europske komisije – Prioriteti za zemlje članice: Revidirati i ojačati profesionalni profil svih nastavnih zanimanja (učitelji na svim razinama, vođe škola, profesori i nastavnici).

Kratki opis projekta

Projektom “STEM tehnologijama za budućnost Sesveta” će se širiti STEM kultura i poticati prirodoznanstveni način promišljanja među ciljanom skupinom osnovnoškolskog uzrasta na urbanom području gradske četvrti Sesvete. U tu svrhu Udruga Zelene i plave Sesvete će u suradnji s FER-om i SŠ Jelkovec kroz projekt ojačati svoje kapacitete za diseminaciju i popularizaciju STEM kulture nabavom specijalizirane STEM opreme te razvojem i provedbom posebno razvijenih tematskih radionica.

Tematska oprema koja će se realizacijom ovog projekta nabaviti će stvoriti dobre uvjete za dugoročnu suradnju između udruge, škole i fakulteta, tako što će i brojne druge generacije polaznika imati mogućnost korištenja suvremene opreme. Činjenica da će nastavno osoblje škole, ali isto tako i ljudski kapaciteti članova udruge u području STEM-a biti znatno podignuti će rezultirati daljnjom diseminacijom projektnih aktivnosti kroz redovitu nastavu i suradnju s civilnim sektorom. Oprema koja će se kroz projekt nabavit će biti dostupna lokalnom stanovništvu na korištenje bez naknade, uz pridržavanje propisanih uvjeta korištenja opreme, koje će udruga definirati kako bi zaštitila korisnika i udrugu od potencijalnih nesporazuma. Aktivnosti će se nakon završetka projekta provoditi na volonterskoj bazi od strane članova udruge u prostorijama Udruge Zelene i Plave Sesvete kao jezgre budućeg poslovnog inkubatora HUB_S.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Udruge Zelene i plave Sesvete

This image has an empty alt attribute; its file name is nzrcd-u-boji.jpg