Okoliš

fs-okoliš

 

  • Prijedlog uređenja dječjeg igrališta u Sopnici
    Udruga zagovara moguće uređenje dječjeg igrališta u Sesvetskoj Sopnici. Parcela se nalazi na Velebitskoj ulici, a smatramo da je lokacija interesantna iz nekoliko razloga: blizina osnovne škole i crkve, smještaj uz potok; nedostatak dječjih igrališta; pojednostavljen pristup; Grad Zagreb vlasnik parcele (parcela). Tlocrt prikazuje potrebne sadržaje te jednostavan prijedlog uređenja. Na sjeverozapadnoj strani nalazi se manja opločena površina s pergolom (nadstrešnicom) s pripadajućim klupama i stolovima. Uz pergolu se nalaze stalci za bicikle i česma. Južnije je smješteno nekoliko sprava za dječju igru, a od susjednih kuća ih odvaja zid različitih visina. Staza i igralište mogu predstavljati prvu fazu u uređenju potoka i pripadajućih sadržaja.
  • Prijedlozi drvoreda
    Drvoredi su iznimno bitan element u stvaranju zelenih koridora kod uspostavljanja zelene infrastrukture. Stvaraju ekološku nišu za biljne i životinjske vrste, ali su bitni za ugodu pješaka. Stoga Udruga daje niz prijedloga uređenja drvoreda u Sesvetama. Prvi niz prijedloga uređenja drvoreda u bloku ulica Ljudevita Posavskoga – Slatinska – Kelekova. Navedeni primjeri financijski značajno ne opterećuju gradsku četvrt, ali bi uvelike mogli pridonijeti izgledu Sesveta i stvaranju osjećaja urbaniteta u prostoru. Navedeni primjeri svojim smještajem oslanjaju se na lokaciju provedbe programa proGIreg Horizon 2020. Nastavljamo s prijedlogom uređenja Ninske ulice, točnije uređenje parkirališta uz prugu. Osim drugih ekoloških aspekata, stabla su značajna jer smanjuju pojavu toplinskih otoka. U konkretnom bi slučaju stabla ljeti stvarala hladovinu i smanjila rizik toplinskog udara prilikom ulaska u automobil. Međutim, pritom je bitno odabirati spororastuće vrste, čije se grane neće slomiti prilikom snažnijih udara vjetra. Također, stabla je bitno smjestiti podalje od infrastrukture jer se prilikom svakog kopanja oštećuje korijen te narušava statika stabla. Udruga je MO Novi Jelkovec predložila dovršetak drvoreda lipa u Ulici 144. brigade Hrvatske vojske. Drvored nikad nije dovršen zbog izgradnje obližnje srednje škole. Potrebno je ukloniti dio asfalta, koji je služio kao pomoćni nogostup tijekom izgradnje, a koji više nema funkciju. Osim ekoloških i estetskih razloga, dovršetak drvoreda imao bi i sigurnosnu vrijednost: naime, nesavjesni vozači pješačko-biciklističku stazu koriste kao prečac između dvaju ulica i tako ugrožavaju druge sudionike u prometu. Na ovaj način bi se iste spriječilo u naumu.
  • Prijedlog uređenja parka Svih Svetih
    Udruga se zalaže za pretvaranje šume, livade i rasadnika u park/perivoj Svih Svetih. Prijedlog se temelji na ostvarenim mogućnostima izgradnje biciklističke putem EU proGIreg programa, a kojem je dugoročni cilj povezivanje Medvednice i rijeke Save. Park se nalazi upravo na toj trasi i pokazuje veliki potencijal za rekreativne i ine sadržaje. Stoga udruga predlaže sljedeći program uređenja: > Izrada projekta uređenja perivoja Svih Svetih > Planiranja etapa izgradnje > Krčenje i čišćenje nepotrebnih i bolesnih stabala i grmlja > Sadnja novih stabala i krajobrazno uređenje prema projektu > Uređenje postojećih staza > Uređenje potoka > Postavljanje klupa > Postavljanje skulptura Prijedlog uključuje izgradnju sadržaja poput ulaza u perivoj, pješačkih staza (prilagođenih roditeljima s djecom i osobama s poteškoćama u kretanju), stazu za bicikliste te staze za sanjkanje. Pritom bi staze unutar parka trebalo povezivati sa stazama i pristupima izvan parka. Nadalje, potrebno je osigurati prijelaze preko potoka u obliku mostova. Prijedlog uključuje i retenciju vode, koja bi omogućila stvaranje jezera. Također, unutar parka bi se mogli nalaziti sportski sadržaji, dječja igrališta, odmorišta. S obzirom na velike prostorne kapacitete, park može osigurati i privatnu ponudu sadržaja, poput adrenalinskog parka, restorana i bistroa, kampa i sl. Rasadnik, dolina Vuger potoka i šuma Divjača mogli bi po prijedlogu Udruge zelene i plave Sesvete postati uređeni Perivoj Svih Svetih! Sesvetski Maksimir i Bundek na jednom mjestu! Ako Vam se ideja sviđa, podržite nas!